Jak zmírnit ekonomické dopady koronavirové krize?

Koronavirová krize těžce dopadne nejen na nízkopříjmové domácnosti a živnostníky, ale i na střední třídu. Výrazně zasáhne také domácnosti, které v současnosti čelí jedné či více exekucím nebo jsou v procesu oddlužení. Dopadne ale také na zaměstnavatelevěřitele či soudy. Je potřeba myslet na všechny a přijmout takové kroky, které zmírní nejvážnější ekonomické dopady.

Desatero Dopouručení pro poslance

 1. Nevyvolávejte svými výroky na sociálních sítích nebo do médií paniku směrem k dlužníkům, věřitelům, soudům ani exekutorům 
 2. Dočasně pozastavte mobiliární exekuce a navyšte limity na dražby obydlí /SCHVÁLENO/
 3. Zrušte exekuční zabavitelnost daňového bonusu na děti /SCHVÁLENO/
 4. Přijměte tzv. čistou teritorialitu (princip jeden dlužník = jeden exekutor a nezávislé přidělování exekutorů exekučními soudy) /V LEGISLATIVNÍM PROCESU/
 5. Přijměte automatické zastavování bezvýsledných exekucí /V LEGISLATIVNÍM PROCESU/
 6. Přijměte chráněný účet bránící dvojím exekučním srážkám z příjmů
 7. Převeďte správu centrální evidence exekucí pod Ministerstvo spravedlnosti (aktuálně spravuje Exekutorská komora ČR)
 8. Odstraňte rozdíl mezi exekučními a insolvenčními srážkami, který dlužníky demotivuje od vstupu do oddlužení
 9. Odstraňte povinné třicetiprocentní splacení dluhů i u starších oddlužení (týká se zhruba 90 tisíc ze 110 tisíc oddlužení) /SCHVÁLENO/
 10. Implementujte evropskou směrnici umožňující odlužení podnikatelů za 3 roky bez bariér a stejná pravidla vztáhněte i na spotřebitele

Některé z výše uvedených návrhů jsou součástí legislativních návrhů ve stavu legislativních nouze, jiné jsou předmětem standardního legislativního procesu. Podpořte tato jednání a napiště svým poslancům.

 

Desatero doporučení pro zaměstnavatele

 1. Sledujte aktuální informace o opatřeních na podporu zaměstnanosti Antivirus - manuál pro zaměstnavatele
 2. Informujte se o vašich nárocích na finanční kompenzace, včetně tzv. kurzarbeitu, tedy kompenzace mezd, u příslušného Úřadu práce
 3. Využijte daňových úlev, resp. odkladů záloh sociálního pojištění za zaměstnance apod.
 4. Využijte refundace v případě, že jsou vaši zaměstnanci v karanténě
 5. Mluvte se svými zaměstnanci o současné situaci (poradit se jak na to můžete s organizací Nevypusť duši)
 6. Nasměrujte zaměstnance, kteří se dostali kvůli snížení platů do finanční tísně, na občanské a dluhové poradny
 7. Sledujte změny nezabavitelné částky, která se mění od 1. dubna a další změna nastane 1. července
 8. Využijte k výpočtu srážek ze mzdy kalkulačky na portále ministerstva spravedlnosti 
 9. Nezapomeňte, že došlo ke zrušení srážek u daňového bonusu
 10. Nezapomeňte, že v případě vyplacecní odstupného má zaměstanenc nárok na tolik nezabavitelných částek, kolik měsíců odstupné pokrývá

O všech změnách nejen nezabavitelné částky a srážek z mezd se můžete rovněž poradit s námi.

 

Desatero doporučení pro obce a města

 1. Aktivně šiřte informace o možnostech pomoci obyvatelům ve finanční tísni
 2. Zvažte odklad, snížení nebo odpuštění nájemného v obecních bytech a prostorách
 3. Zvažte odklad, snížení nebo odpuštění poplatků za odpad, psa a další  
 4. Včas komunikujte s dlužníky a buďte shovaví, zvažte odklad splátek, navrhujte splátkové kalendáře a pozastavte vymáhání prostřednictvím exekucí
 5. Vyhledejte, propojte a zorganizujte záchrannou síť odborných organizací
 6. Vyčleňte pracovníka majícího na starost jejich koordinaci a komunikaci s veřejností
 7. Jednejte a využívejte konzultací s odbornými institucemi – bezplatné dluhové poradny, poradenské sociální služby
 8. Odkazujte aktivně veřejnost na občanské a dluhové poradny a sociální služby
 9. Mapujte stav zaměstnanosti na vašem území
 10. Spolupracujte s významnými zaměstnavateli a Úřadem práce na vašem území

Doporučení byla vypracována ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se věnují dluhovému poradenství (zejména Člověk v tísni, Rubikon centrum, Charita ČR, DROM a další) a Agenturou pro sociální začleňování.

 

 

Užitečné odkazy:

Nahoru