6 způsobů, jak komerční oddlužovací společnosti vydělávají na dlužnících

Novela insolvenčního zákona nabyla účinnosti na začátku tohoto června. Vedle zpřístupnění oddlužení většímu počtu lidí, kteří uvízli v dluhové pasti, má za cíl i větší regulaci komerčních oddlužovacích společností.
6 způsobů, jak komerční oddlužovací společnosti vydělávají na dlužnících

V souvislosti s očekávaným výrazným nárůstem počtu žádostí o povolení oddlužení a současně výrazným zjednodušením samotného návrhu lze předpokládat, že aktivity komerčních oddlužovacích společností naberou na intenzitě. Tomu se snaží zabránit Ministerstvo spravedlnosti a tak postavilo mimo zákon i samotné nabízení či zprostředkování sepisu návrhu na povolení oddlužení za úplatu. 

 

S jakými praktikami se setkávají klienti komerčních oddlužovacích společností nejčastějí?

 

1. „Nadstandardní“ právní pomoc před i po podání návrhu

Podle insolvenčního zákona je maximální cena za sepis a podání insolvenčního návrhu 4.840 Kč vč. DPH u jednotlivců a 7.260 Kč vč. DPH u společného návrhu manželů. V této ceně je obsažena i náhrada nákladů, porada s klientem, případné odstranění vad návrhu atp. Žádné další peníze není možné v souvislosti se sepisem a podáním návrhu vyžadovat. Neziskové organizace akreditované u Ministerstva spravedlnosti navíc sepisují a podávají návrhy zdarma.

Navzdory tomu si mnohé komerční organizace stále účtují poplatky nezřídka vyšší než 10.000 Kč s tím, že se jedná o nadstandardní služby. K tomu se následně ještě přičítá odměna advokáta. Takové jednání je ovšem v rozporu se zákonem.

2. Monitoring insolvenčního rejstříku a právní pomoc v oddlužení

Další způsob, jak získat od dlužníka peníze nad rámec zákonem regulované ceny je nabídka služby monitoringu insolvenčního rejstříku během oddlužení a notifikace klienta ve chvíli, kdy se objeví nový záznam. Insolvenční rejstřík je přitom volně přístupný a každý si tam může své řízení sledovat zcela zdarma. Další službou je slibovaná právní podpora během procesu oddlužení. Tu má dlužník pokrytu v osobě insolvenčního správce, kterému platí 1.089 Kč měsíčně ze svých splátek.

3. Finanční vzdělávání

Některé komerční organizace zpracovávají insolvenční návrhy, ale ve smlouvě s klientem to nazývají zcela jinak, abys se vyhnuly možnému postihu ze strany Ministerstva spravedlnosti. Jedná se například o službu finančního vzdělávání či školení, finanční analýzy atp. I zde se jedná o obcházení insolvenčního zákona.

4. Členství v občanském sdružení či spolku

Některé společnosti zase podmiňují sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení členstvím v občanském sdružení nebo zapsaném spolku. Takové členství ale stojí často více než 10 tisíc korun. Jedná se tak jen o další způsob, jak obejít insolvenční zákon, který říká, že akreditované neziskové organizace připravují insolvenční návrh zdarma.

5. Facebooková skupina

Podobný model jako výše uvedené členství ve spolku či sdružení je přístup do placené facebookové skupiny, ve které slibují pomoc s dluhy.

6. Vyplacení nemovitosti

Má-li dlužník nemovitost a žádá o oddlužení prostřednictvím komerční organizace (nebo organizace, která se tváří jako nezisková), nezřídka dostává nabídku na vyplacení z exekucí a uhrazení dluhů. Pro tyto organizace je zisk nemovitosti velkým lákadlem. Výjimkou nejsou situace, kdy nemovitost je prodána výrazně pod cenou, nebo částka není vůbec zaplacena a dlužníkovi jsou podstrčeny k podpisu jen příjmové pokladní doklady stvrzující údajné zaplacení. Častější metodou je však přeúvěrování dluhu, kdy nemovitost jen dána do zástavy, ale úvěrová smlouva obsahuje velmi tvrdé podmínky včetně vysokých sankcích. Při prvním porušení podmínek se dlužná částka výrazně navyšuje a brzy dochází k zesplatnění celého závazku. Následně dochází k dražbě, ztrátě nemovitosti pod cenou a často i navýšení zbytkového dluhu.

Nemáte na zaplacení naší odměny? Půjčte si.

V praxi jsme se setkali i se situacemi, kdy společnosti nabízející sepis návrhu na povolení oddlužení navádí klienty k tomu, aby si na zaplacení odměny za sepis peníze půjčili. Tím je však nabádají k trestnému činu úvěrového podvodu a poškozování věřitele a vystavují je tak trestnímu stíhání.

Pokud jste se s podobnými praktikami setkali, napište nám, prosím. Můžete se také obrátit na odbor insolvenčního dohledu Ministerstva spravedlnosti.

Zpět na přehled

Nahoru