Chudoba a koronavirus: Sedm opatření, která je nutné přijmout

Ve spolupráci s organizacemi RUBIKON Centrum a Člověk v tísni jsme připravili stručný přehled těch nejnutnějších systémových opatření, která je potřeba co nejdříve přijmout, aby dopady koronavirové krize byly v oblasti předlužení a chudoby co nejmenší.
Chudoba a koronavirus: Sedm opatření, která je nutné přijmout

Představujeme 7 legislativních systémových opatření, která je podle nás nutné urgentně přijmout, aby se podařilo předejít, resp. zmírnit vážné ekonomické dopady pandemie COVID-19 na stovky tisíc českých domácností. Seznam opatření jsme rovněž předali zástupcům vládních i dalších parlamentních politických stran, s nimiž o jejich přijetí jednáme.

První tři body jsou z našeho pohledu nejzásadnější.

1. Urychlení přijetí novely exekučního řádu - Apelujeme především na co nejrychlejší přijetí principu 1 dlužník = 1 místní exekutor včetně nezávislého přidělování exekutorů soudem (tzv. čistou teritorialitu exekutorů), na snížení nákladů exekuce, zrušení exekučního postižení daňového bonusu, automatické zastavování bezvýsledných exekucí a v neposlední řadě na schválení chráněného účtu. Novela je před druhým čtením.

2. Urychlení transpozice evropské směrnice k oddlužení podnikatelů - Apelujeme na co nejdřívější implementaci evropských opatření zavádějících možnost bezpodmínečného oddlužení fyzických osob podnikajících v maximálním trvání 3 let a nové možnosti využití institutu restrukturalizace podniků.

3. Odstranění 30% hranice pro splnění oddlužení, případně možnost dočasného přerušení oddlužení z vážných důvodů - Apelujeme na zavedení této možnosti i pro aktivní případy běžící podle staré právní úpravy platné před 1. 6. 2019.

4. Odstranění rozdílu mezi exekučními a insolvenčními srážkami - Apelujeme na sladění zákonné výše srážek v insolvenci a exekuci, aby lidé, kteří svou situaci chtějí řešit prostřednictvím oddlužení, nebyli znevýhodněni oproti těm, kteří zůstávají v exekucích.

5. Možnost odložení platby odměn insolvenčním správcům ještě před schválením oddlužení - Apelujeme, aby náklady insolvenčního řízení byly hrazeny ze zákonných srážek a nikoli na nad jejich rámec.

6. Urychlení přijetí zálohovaného výživného

7. Zvýšení ošetřovného na 100 % příjmu pro všechny rodiče pečující o děti do 13 let věku

Zpět na přehled

Nahoru