Chyba v novele exekučního řádu komplikuje zavedení změn, které měly platit od nového roku

Zákaz mobiliárních exekucí pro důchodce a invalidy, možnost zákonného splátkového kalendáře namísto prodeje movitých věcí nebo nárok dlužníka na zaslání kompletního spisu elektronickou formou. To je výčet některých změn, které kvůli přehlédnuté větě v novele exekučního řádu velmi pravděpodobně nebudou platit u exekucí zahájených před 1.1.2022.
Chyba v novele exekučního řádu komplikuje zavedení změn, které měly platit od nového roku

Na chybu, kterou podle Daniela Hůleho objevil Člověk v tísni při komunikaci s exekutory, upozornily Hospodářské noviny před koncem loňského roku. V přechodných ustanovení v článku IV zůstala věta, podle které exekuce zahájené přede dnem účinnosti novely podléhají starému znění zákona. Podle dvou hlavních tvůrců novely, poslanců Marka Výborný (KDU-ČSL) a Patrika Nachera (ANO), jde o politováníhodnou skutečnost, která vychází ze standardizace používání přechodného ustanovení zakazující retroaktivitu, která nicméně v tomto případě postrádá smysl. 

Marek Výborný se zavázal nalézt vhodné řešení začátkem tohoto roku s novým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, které bude nejspíše spočívat v další novele. „Nápravu lze očekávat nejdříve koncem jara či začátkem léta a to ještě za předpokladu, že se bude o změně jednat v režimu legislativní nouze nebo v rámci zkráceného projednání,” komentuje Radek Hábl za Institut.

I přes zmíněnou chybu však změny i nadále platí pro všechny exekuce zahájené po 1. lednu 2022. Stejně tak zůstávají v plné platnosti i pro staré exekuce jednorázové akce v podobě Milostivého léta umožňující ukončení exekucí vůči státu s odpuštěním jejich příslušenstvím a ukončení exekucí do 1500 korun. Platí také další přijatá opatření, např. snížení penále u sociálního a zdravotního pojištění, doplnění věřitele a celkové vymáhané částky do výpisu z CEE nebo přednostní splácení jistiny.

Přehled všech změn i s datem jejich účinnosti naleznete zde: Přehled nejdůležitějších změn
 

Zpět na přehled

Nahoru