Institut se připojil k otevřenému dopisu premiérovi

Podnikatelé, experti, firmy i další organizace v otevřeném dopise vyzývají premiéra k dodržení slibu a reformě exekučního systému. Systém je třeba odbřemenit od nevymahatelných exekucí a racionalizovat jej do budoucna, píše premiérovi na 35 osobností především z podnikatelského prostředí, firem i neziskových organizací.
Institut se připojil k otevřenému dopisu premiérovi

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás kvůli jednomu z nejbolavějších míst české společnosti, kterým jsou už 20 let exekuce. V souvislosti s nastupující ekonomickou krizí se přes všechna vládní opatření nepochybně blíží i další exekuční vlna. K obdobnému vývoji došlo po ekonomické krizi z roku 2008, kdy bylo v jediném roce zahájeno téměř milion exekucí, jak se můžete přesvědčit z přiloženého grafu. Abychom se tomuto černému scénáři vyhnuli, potřebujeme systém odbřemenit od přinejmenším jednoho až dvou milionů nevymahatelných exekucí a současně systém racionalizovat do budoucna.

Řadu věcí se i díky Vám již podařilo opravit, zejména v oblasti prevence. Problémy ovšem stále přetrvávají v samotném systému exekucí. Na jednoho dlužníka stále může dorážet pět, deset nebo i více exekutorů, kteří díky silně konkurenčnímu prostředí nejsou vykonavatelé veřejné moci, ale tvrdí byznysmeni obchodující s dluhy. Důsledky nenesou jen ekonomicky zlikvidovaní dlužníci, neseme je všichni. Na nižších příjmech státního rozpočtu a zvýšených výdajích na sociální podporu dohromady tratíme desítky miliard ročně. Prohlubují se rozdíly mezi jednotlivými regiony. Firmy zbytečným papírováním přichází o miliardy korun ročně. Soudní kontrola exekutorů nefunguje, protože všech 86 okresních soudů má kontrolovat všech 155 exekutorů. 

Velmi si vážíme Vašeho jasného postoje deklarovaného  9. června 2019, kdy jste ve svém pravidelném nedělním hlášení napsal: “Děláme všechno proto, aby někteří exekutoři přestali mít pokušení brát svoji práci jako tvrdý byznys. Takovým musíme jasně vymezit hranice a vrátit je do reality, že jejich úkolem je pouze vykonávat spravedlnost.” S tímto popisem problému i jeho řešením zcela souhlasíme. Stejně tak souhlasíme, že dosáhnout tohoto cíle můžeme zavedením principu koncentrace a přidělováním exekucí nezávislým soudem v rámci kraje (tzv. teritorialita), jak v hlášení říkáte dále. Tím bychom zarazili kšeftování s dluhy, odstranili zbytečné papírování podnikatelů a zamezili vytlačování dlužníků mimo legální systém. V hlášení z 2. února 2020 se exekucím věnujete mnohem podrobněji a svůj postoj potvrzujete tím, že trváte na “zavedení koncentrace exekučních řízení” a “zavedení určité míry teritoriality,” za což Vám děkujeme.

Je nám líto, že Váš postoj není respektován ve vládní novele exekučního řádu ani v reálných postojích poslanců ANO během jejího projednávání. Vládní novela totiž sice plánovala zavést princip koncentrace, neodstraňuje ovšem škodlivé tržní prostředí neboli tvrdý byznys s dluhy. Ještě vážněji vnímáme, že princip koncentrace byl z vládní novely doporučen k vypuštění hlasy poslanců ANO, a to na zářijovém jednání Ústavně právního výboru. Poslanci ANO navíc hlasovali nejen proti úplné teritorialitě, ale i proti spotřebitelské teritorialitě, která představuje kompromis mezi úplnou teritorialitou a současným stavem. Z potřebných systémových změn v exekucích, které jste občanům sliboval v červnu minulého roku, tak v tuto chvíli nezbývá nic. Přislíbeny jsou jen dílčí úpravy, které nejdou k podstatě věci. 

Všechny návrhy změn potřebné pro nápravu současného stavu jsou přitom připravené. Není třeba čekat na jakékoliv analýzy či sepisování legislativních návrhů. Reforma exekučního systému, se kterou se nepodařilo pohnout žádné vládě od jeho zavedení v roce 2001, je teď na stole a stačí pro ni zvednout ruku.

Proto Vás společně žádáme, abyste se zasadil u Ministryně spravedlnosti a poslanců Hnutí ANO, aby podpořili principy čisté nebo spotřebitelské teritoriality včetně koncentrace, jak jste sliboval českým občanům. Můžeme tak konečně odstranit toto velké bolavé místo našeho systému exekucí.

Děkujeme.

 

Signatáři:

Daniel Prokop, sociolog

Ondřej Krátký, podnikatel

Martin Hausenblas, podnikatel

Martin Hájek, podnikatel

Jan Žůrek, podnikatel

Martin Vohánka, podnikatel

Dušan Šenkypl, podnikatel

Jan Školník, podnikatel

Šimon Vostrý, podnikatel

Libor Winkler, podnikatel

Petr Borkovec, podnikatel

Ondřej Fryc, podnikatel

Dalibor Dědek, podnikatel

Tomáš Volek, podnikatel

Jan Barta, podnikatel

Jan Sokol, filozof

Filip Pertold, ekonom

Petr Němec, advokát

Bob Kartous, expert v oblasti vzdělávání

Klára Laurenčíková, expertka v oblasti inkluze

David Borges, analytik

JABLOTRON ALARMS a.s.

MyFoodMarket, s.r.o. (Sklizeno)

Partners Financial Services, a.s.

Český helsinský výbor, z.s.

Rada seniorů České republiky, z.s.

EAPN ČR, z.s.

Tamtamy o.p.s.

Nové horizonty s.r.o.

Nadace Krása pomoci

Frank Bold Society, z.s. 

Charita Česká republika

RUBIKON Centrum, z.ú.

Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.

Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s.

Otevřená společnost, o.p.s.

IQ Roma servis, z.s.

Ekumenická akademie, z.s.


 

Zpět na přehled

Nahoru