Jak se od 1. dubna mění nezabavitelná částka?

Jsou mezi vašimi zaměstnanci lidé v exekuci nebo oddlužení? Nezapomeňte, že od 1. dubna se mění nezabavitelná částka. Dochází tak i ke změně srážek ze mzdy. Další změna se chystá od 1. července. Mezi srážkami v exekuci a insolvenci ovšem i nadále zůstává významný rozdíl, který může být pro dlužníky uvažující o oddlužení demotivující.
Jak se od 1. dubna mění nezabavitelná částka?

Začátkem tohoto roku poslanci schválili vedle navýšení minimální mzdy na 14 600 korun i zvýšení částky určující životní minimum, a to na 3 860 korun. A přávě životní minimum se společně s normativem na bydlení používá pro výpočet tzv. nezabavitelného minima. To bude od 1. dubna nově činit částku 6 908 korun a 1 727 korun za každou vyživovanou osobu – tedy dítě, manžela nebo manželku. Znovu se pak má nezabavitelné minimum změnit v létě, kdy dojde k úpravě vzorce podle, kterého se vypočítávají srážky ze mzdy.

Jak se aktuální změny promítnou do reálného života? 

Na několika modelových příkladech ukazujeme, jak významný rozdíl je mezi srážkami v exekuci a oddlužení. Srážky v insolvenci někdy tvoří více jak polovinu příjmu domácnosti. Dluhovým poradcům a odborníkům ovšem nejvíce vadí výše rozdílu - rozdíly ve srážkách jsou podle nich hlavní demotivační faktor, proč lidé v Česku nevstupují do oddlužení navzdory zmírnění jeho pravidel. Srovnání rozdílu mezi srážkami je navíc v souvislosti s ekonomickými dopady koronavirové pandemie o to potřebnější.

Kuchař pobírající minimální mzdou

Minimální mzda od 1. 1. 2020 je 14 600 korun hrubého, resp. 12 124 korun čistého měsíčně. Základní nezabavitelná částka nebo-li nezabavitelné minimum je od 1. dubna 2020 6 908 korun. Zvyšuje se totiž životní minimum, ze kterého se tato částka počítá.

Abychom vypočítali výši srážek jak v případě exekuce, tak insolvence, potřebujeme znát tzv. zbytek čisté mzdy. Ten zjistíme odečtením nezabavitelného minima od čisté mzdy.  V případě našeho kuchaře vychází zbytek čisté mzdy na 5 215 korun. Z té se pak vypočítávají srážky.

Celková nezabavitelná částka, resp. to, kolik kuchaři z platu zbyde na živobytí a další výdaje, činí:

  • v případě nepřednostní exekuce … 10 386 korun (srážka = 1 738 Kč),
  • v případě přednostní exekuce nebo insolvence …  8 648 korun (srážka = 3 476 Kč).

Srážka v oddlužení představuje v případě kuchaře s minimální mzdou téměř dvojnásobek srážky v exekuci. 

Osamělý senior

Muž v tomto modelovém příkladu pobírá starobní důchod ve výši 12 tisíc korun. Nezabavitelné minimum činí 6 908 korun. Vdovci po odečtení této částky “zbývá” (tzv. zbytek čisté mzdy) podobně jako kuchaři, a to 5 092 korun. Z této částky se vypočítávají srážky.

Celková nezabavitelná částka, resp. to, kolik kuchaři z platu zbyde na živobytí a další výdaje, činí:

  • v případě nepřednostní exekuce … 10 303 korun (srážka = 1 697 Kč),
  • v případě přednostní exekuce nebo insolvence …  8 606 korun (srážka = 3 394 Kč). 

I v případě seniora pobírajícího průměrný důchod je insolvenční srážka téměř dvojnásobná – rozdíl činí necelých sedmnácet korun, což může být pro seniora náklad, který si nemůže dovolit.

Samoživitelka s jedním dítětem

Žena v tomto modelovém příkladu pracuje v supermarketu a její měsíční výdělek je 19 tisíc korun čistého. Krom čtyřleté dcery se stará částečně ještě o rodiče, se kterými žije v rodinném domě. Pečovatelský příspěvek ani jiné dávky nepobírá. (Pozn. redakce: Žena by měla nárok na příspěvek na bydlení, pokud by výdaje na bydlení byly vyšší než 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti a zároveň by nepřesahovaly danou výši normativu na bydlení.) Nezabavitelné minimum na matku činí 6 908 korun, na vyživované dítě 1 727 korun. Celkem tedy 8.635 korun. Ženě po odečtení této částky ze mzdy “zbývá” 10 365 korun (tzv. zbytek čisté mzdy). Z této částky se vypočítávají srážky.

Celková nezabavitelná částka, resp. to, kolik mamince z platu zbyde na živobytí a další výdaje, činí:

  • v případě nepřednostní exekuce … 15 545 korun (srážka = 3 455 Kč),
  • v případě přednostní exekuce nebo insolvence …  12 090 korun (srážka = 6 910 Kč). 

Ačkoli žena nepobírá výrazně vyšší plat než člověk s minimální mzdou, navíc ovšem vyživuje dítě, srážky jsou v jejím případě dvojnásobné. Srážka v insolvenci navíc pro rozpočet domácnosti představuje až tříapůl tisícový rozdíl. V případě samoživitelek a samoživitelů může jít o náklad, který si nebudou moci dovolit, aby poplatili základní potřeby jako bydlení, jídlo a potřeby pro dítě. 

“Single” s průměrnou mzdu

Náš “single” je v tomto modelovém příkladu v zaměstnaneckém poměru a pobírá průměrnou mzdu. Průměrná čistá mzda činí podle posledních údajů 25 500 korun. Nezabavitelné minimum je v tomto případě opět 6 908 korun. Našemu “single” člověku “zbývá” (tzv. zbytek čisté mzdy) po odečtení této částky 18 592 korun. Z této částky se vypočítávají srážky. Už nyní je jasné, že jeho srážky budou vyšší než v případech výše.

Celková nezabavitelná částka, resp. to, kolik “single” osobě z platu zbyde na živobytí a další výdaje, činí:

  • v případě nepřednostní exekuce … 19 303 korun (srážka = 6 197 Kč),
  • v případě přednostní exekuce nebo insolvence …  13 106 korun (srážka = 12 394 Kč). 

V případě domácnosti o jedné osobě, která vydělává průměrnou mzdu, je rozdíl mezi srážkami nad šest tisíc korun. Z průměrné mzdy tak člověku v oddlužené zbyde na pokrytí základních nákladů na živobytí, tedy nájemného a jídla.

Otec čtyřčlenné rodiny

Otec rodiny v tomto modelovém příkladu vydělává 35 tisíc korun čistého měsíčně. Splácí ovšem dluhy z předchozího neúspěšného podnikání. Jeho manželka je na rodičovské dovolené. Nezabavitelné minimum na otce činí 6  908 korun, na manželku a dvě vyživované děti 3krát 1 727 korun. Celkem tedy 12 089 korun. Muži po odečtení této částky ze mzdy “zbývá” (tzv. zbytek čisté mzdy) 22 911 korun. Při výdělku nad 20 724 korun se srážky vypočítávají z této částky.

Celková nezabavitelná částka, resp. to, kolik otci z platu zbyde na živobytí a další výdaje, činí:

  • v případě nepřednostní exekuce … 25 905 korun (srážka = 9 095 Kč),
  • v případě přednostní exekuce nebo insolvence …  18 997 korun (srážka = 16 003 Kč)

V případě otce živitele je rozdíl ve srážkách dokonce až sedm tisíc korun. I když se k jeho příjmu po srážce v oddlužení přičte rodičovský příspěvek manželky, bude rodinný rozpočet velmi napjatý, aby uhradili bydlení (potřeba většího bytu kvůli dvěma dětem), jídlo pro celou rodinu, ošacení a jiné potřeby spojené s péčí o děti.

--

Všech pět modelových příkladů je platných pro obyvatele žijící ve městě do 100 tisíc obyvatel.

 

Kalkulačky

Pro výpčoet srážek ze mzdy v exekuci: https://exekuce.justice.cz/vypocet-srazek-ze-mzdy/

Pro výpočet splátek v insolvenci: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Vždy zadejte aktuální datum, ke kterému je srážka prováděna!

Zpět na přehled

Nahoru