Máte zaměstnance v insolvenci? Pozor na růst nezabavitelné částky, může vést až ke zrušení oddlužení

Nezabavitelná částka v exekuci a insolvenci se s ohledem na všeobecný růst cen a zejména energií zvyšuje od 1. ledna 2023 výrazněji než dříve.
To může vést k tomu, že vaši zaměstnanci v insolvenci nemusí být schopni platit minimální insolvenční náklady. Může tak dojít ke zrušení oddlužení a návratu zpět do exekucí!

Co s tím může zaměstnavatel dělat? 

V případě, že srážky odesílané insolvenčnímu správci jsou pod hranicí cca 2.300 měsíčně, můžete u zaměstnance intervenovat. Z naší zkušenosti víme, že lidé totiž ne vždy rozumí informacím od insolvenčního správce. 

Můžete tedy zaměstnanci vysvětlit, že:

- musí jednat

  • v případě, že situace s nezaplacenou minimální splátkou trvá 3 měsíce, je to důvod pro zrušení oddlužení!

- musí kontaktovat insolvenčního správce

  • a domluvit se s ním, jakou částku má doplatit, případně jak jinak situaci řešit (např. pomocí tzv. darovací smlouvy či přímé úhrady nad rámec zákonné srážky)

- může se obrátit na poradenské služby 

V praxi se také osvědčuje řešení, kdy zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele, aby částku, kterou je potřeba doplácet nad rámec zákonné srážky, poukazoval insolvenčnímu správci z čisté mzdy určené k výplatě (nejedná se o srážku - ta je limitovaná zákonem - ale o způsob výplaty).

Příklady, které od 1.1. 2023 mohou nastat:

  1. Zaměstnanec - bez dětí - má čistý příjem 16.000,- Kč měsíčně. V prosinci 2022 jeho srážka činila 3.264 Kč,- Kč. Od ledna 2023 bude jeho srážka činit 1.575,- Kč a nebude tak dosahovat ani minimální srážky v oddlužení.
  2. Zaměstnankyně - samoživitelka s jedním dítětem - má čistý příjem 20.000,- Kč měsíčně. V prosinci 2022 její srážka činila 3.462 Kč,- Kč. Od ledna 2023 bude její srážka činit 1.968,- Kč a nebude tak dosahovat ani minimální srážky v oddlužení.
  3. Zaměstnanec - manželka a dvě děti - má čistý příjem 26.000,- Kč měsíčně. V prosinci 2022 jeho srážka činila 2.528,- Kč. Od ledna 2023 bude jeho srážka činit 1.422,- Kč a nebude tak dosahovat ani minimální srážky v oddlužení.

Proč je důležité výši srážky sledovat?

Počet zrušených oddlužení a návrhů na zrušení schváleného oddlužení celkově roste. V roce 2020 bylo zrušeno oddlužení v jeho průběhu 1137 lidem. V loňském roce to bylo již 1947 lidí, což představuje nárůst více než 71 %. V letošním roce se předpokládá další růst počtu zrušených oddlužení, a to zejména s ohledem na zhoršující se ekonomickou situaci a růst nezabavitelné částky.

Zvýšení nezabavitelné částky, ke kterému dochází, je v každém případě správný krok, protože umožňuje lidem v oddlužení i exekuci pokrýt rostoucí životní náklady a preventivně působí před vznikem nových dluhů. Je jen třeba pohlídat si podmínky oddlužení a kvůli administrativní změně o něj zbytečně nepřijít.

Zpět na přehled

Nahoru