Nová Mapa zadlužení – zjistěte, kolik dluží lidé ve vaší obci

Mapa zadlužení je unikátní projekt, který spojil a rozšířil mapu exekucí a mapu bankrotů. Od vzniku první mapy exekucí před 7 lety poklesl počet Čechů v exekuci o 26 %. I přes pozitivní trend klesajícího počtu osob v exekuci v posledních letech zůstávají čísla stále vysoká. Ta je potřeba detailněji sledovat.

Co neměříme, to neřídíme

Dát k dispozici lepší nástroj, který by při plánování protidluhových politik umožňoval zaměřit se na větší detail – vyšší frekvence aktualizace dat i data až na úroveň obcí. To je cílem odborníků z Institutu prevence a řešení předlužení ve spolupráci s výzkumnou organizací PAQ Research. Dosavadní Mapa exekucí a Mapa bankrotů jsou podle autorů překonané, ale svému účelu posloužily. Přilákaly pozornost k do té doby přehlíženému tématu a spustily potřebné legislativní změny jako regulace bankovních půjček, zastavování neoprávněných exekucí nebo úpravy pravidel oddlužení. Počet osob v exekuci se od té doby snížil až o 27 procent. Nová mapa obě předchozí spojuje a rozšiřuje.

Mapa zadlužení přináší jednodušší obsluhu, lepší zobrazení dat v tabulkách a grafech, možnost data srovnávat nebo je stahovat jako open data. Data jsou nově také aktualizována na čtvrtletní bázi. Povinnost zveřejňovat data má ze zákona Exekutorská komora ČR. Ta se nicméně soustředí zejména na makroekonomické údaje. Novou mapu proto ocení zejména analytici a samosprávy. „Představitelé obcí a krajů nyní mohou s daty pracovat mnohem efektivněji. Data analyzovat, sledovat trendy na místní úrovni a to vše zahrnout do střednědobých i dlouhodobých strategických plánů,“ zdůrazňuje Radek Hábl. Do konce roku navíc do nové mapy přibudou i data o státem vedených exekucích a poskytnout tak jedinečný ucelený přehled.

Lidí v exekucích ubylo, roste ale podíl dlužníků s vícečetnými exekucemi

Za sledované období od spuštění první mapy exekucí (2017–1Q 2024) poklesl počet osob v exekuci z 863 na 640 tisíc (o 26 %). A počet exekučních řízení se snížil z 4,67 na 3,97 milionu. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku šlo o pokles o 6 tisíc dlužníků a 93 tisíc exekučních řízení. Vedle tohoto pozitivního trendu zpomalil v daném období také počet nově nařízených exekucí – z téměř 610 na 443 tisíc v roce 2023. Naopak vzrostl podíl osob s více exekucemi, a to z 69 na 77 procent. Zatímco v roce 2017 byl průměrný počet exekucí na dlužníka 5,3, v loňském roce to už bylo 6,28. Více než 430 tisíc lidí se v současnosti stále potýká se třemi a více exekucemi.

Podle odborníků se tak situace za uplynulých sedm let sice zlepšila, ale ne dostatečně. Významný problém přetrvává v oblasti vícečetných exekucí. „Kumulují se nám exekuce u stále stejných dlužníků, kteří jsou utopeni v dluhové pasti. Výjimkou nejsou lidé s deseti a více exekucemi, kterých je stále na 150 tisíc,“ upozorňuje Hábl. Pomoci zvrátit tento trend mohou nová pravidla oddlužení, která zkracují dobu oddlužení z pěti let na tři roky. Novela obsahující i celou řadu dalších změn teď míří k projednání do Senátu. A mohla by začít platit od srpna či září letošního roku. Právě její účinek na státní i místní úrovni slibuje nová mapa pomoct sledovat. 

Více na mapazadluzeni.cz.

Tisková zpráva

Zpět na přehled

Nahoru