Novela exekučního řádu po 2 letech schválena

Sněmovna dnes 7. 7. odpoledne posvětila změny exekučního řádu schválené dolní komorou, a to 162 hlasy pro ze 169 přítomných poslanců. Přestože ani jeden z návrhů, poslanecký ani senátní, kvůli absenci politické podpory nezahrnoval místní příslušnost exekutorů, je schválená novela správným krokem ke spravedlivějšímu systému exekucí.
Novela exekučního řádu po 2 letech schválena

Novela umožní dlužníkům přednostní splácení dluhu na jistinu a zastavení marných, bezvýsledných exekucí. Exekutor bude nově po věřiteli po šesti letech bezvýsledného vymáhání muset požadovat zálohu na pokračování vymáhání. Maximální délka vymáhání dluhu, na kterém není nic vymoženo, bude 12 let a toto opatření bude platit se zpětnou účinností.  Do budoucna už nebude možné vymáhat na dlužníkovi náklady na zastavení exekuce, a tím ho znovu uvrhnout do dluhové pasti. Došlo také k "polidštění" provádění mobiliárních exekucí a řadě dalších pozitivních legislativních úprav.

Projednávání novely trvalo (téměř na den přesně) dva roky a podle poslanců se jedná o největší změny za posledních 20 let, před kterými byl zaveden institut soukromých exekutorů. Přesto se podle expertů reforma exekučního systému nekoná a novou politickou reprezentaci čeká odstranění exekučního trhu a zastavení prodražování exekučního vymáhání. Poslankyně Valachová z ČSSD hovořila během rozpravy o promarněné šanci, Pirátská strana nebo KSČM dokonce o pouhých kosmetických úpravách systému, čemuž ovšem oponoval Marek Výborný (KDU-ČSL): "Jde skutečně o zásadní úpravy, o kterých jsem přesvědčen, že jsou vyváženým řešením mezi odpovědným dlužníkem, seriózním věřitelem a těmi, kteří to mají celé administrovat - tzn. exekutorskými úřady a státem,." Ohledně nepřijaté místní příslušnosti dodává, že tato systémová změna bude úkolem nového složení poslanecké sněmovny.

V podobném duchu se vyjadřuje i Radek Hábl za Institut prevence a řešení předlužení, který se podílel na připomínkování projednávaných legislativních návrhů. "Přijaté změny přispějí ke kultivaci exekučního prostředí v Česku, což je samo o sobě zásadním úspěchem. Pomohou vyčistit systém od marných exekucí, často zahájených za dnes už neplatných a nelegitimních pravidel, a pozitivně tak ovlivnit trh práce a celou ekonomiku. Stále tím ovšem řešíme převážně minulost. Velké díky patří zejména Marku Výbornému, který  si novelu vzal pod patronát a bez kterého by dnešní výsledek nebyl, a dále senátorům, kteří vyjednali většinovou podporu pro co nejvíce pozitivních změn. Úkolem pro novou vládu nicméně  zůstávají dvě klíčové úpravy - přijetí nových pravidel oddlužení dle směrnice Evropské unie a dále pak zavedení místní příslušnosti exekutorů vřetně principu 1 dlužník = 1 exekutor." Nutnost novelizace pravidel oddlužení zmínil ve Sněmovně např. i poslanec Farský za STAN: "Novela insolvenčního zákona, která upravuje osobní bankrot a možnost oddlužení, je tím úplným klíčem k tomu, aby lidé nekončili v nekonečném dluhovém otroství, k čemuž zatím naše předpisy mnohdy vedly."

Jaké budou konkrétní dopady? "S ohledem na výjimky z běhu lhůt 6 a 12 let je obtížné přesně určit, kolik exekucí z 4 300 000 běžících bude zastaveno, pokusíme se však alespoň o hrubý odhad. K 1.1.1 2023 exekutoři  zastaví z důvodu  uplynutí lhůty 12 let nejvýše kolem 500-700 tisíc exekucí. Zároveň vyzvou věřitele k uhrazení zálohy na pokračování marných exekucí starších 6 let, kterých bude nejvýše 1 - 1,5 milionu. Lze očekávat, že většina věřitelů zálohu nesloží, po marném uplynutí výzvy (30 dní) by tak mohlo dojít k zastavení většiny těchto bezvýsledných exekucí. Zastavení starých nevymahatelných exekucí může dostat desítky tisíc lidí z bezvýchodné situace a dát jim šanci se z ní vymanit. Část lidí se může přesunout z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání,"  uvádí Věnek Bonuš z Rekonstrukce státu, která rovnež lobbovala za reformu exekučního řádu. Více zde.

Zpět na přehled

Nahoru