Pomáháme lidem s nedoplatky za energie

V prvním čtvrtletí tohoto roku přišlo většině z nás vyúčtování za energie. Pro někoho to znamenalo jen pár korun, pro jiné i desítky tisíc na nedoplatku. Podle průzkumů má 25 % lidí na kontě úspory pouze ve výši jednoho platu. Vyšší nedoplatky tak často znamenají, že musí sáhnout do svých finančních polštářů, požádat dodavatele o splátkové kalendáře nebo si jednorázově půjčit.

Prostřednictvím dluhových poraden se na nás obrátilo o pomoc s nedoplatky několik lidí v tíživé finanční situaci. Zde přinášíme příběhy 3 invalidních důchodců:

Paní Anna, 64 let, je invalidní důchodkyně ze Slaného. Je v těžké finanční situaci, její příjmy z invalidního důchodu, příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení stačí pouze na základní platby a životní potřeby. Na nedoplatek na plyn má již splátkový kalendář. Když jí v březnu 2023 přišel nedoplatek také na elektřinu, dodavatel už na další splátkový kalendář nepřistoupil. Nebyla jí přiznána ani okamžitá pomoc na mimořádný výdaj. Hrozilo jí proto odpojení od elektřiny.

Ze sbírky Pro energie bez exekucí jsme za paní Annu zaplatili nedoplatek za elektřinu a zachránili ji před odpojením, za což byla nesmírně vděčná.

 

Dalším klientem, kterému jsme společně pomohli, je pan Vladimír (64 let) z Chrudimi. Pan Vladimír je invalidní důchodce, neslyšící, který žije sám v bytě po své mamince. Využívá pečovatelských služeb na dovoz jídla, praní, vyzvedávání léků apod. Měsíčně mu po zaplacení všech poplatků a služeb zbývá cca 350 Kč.

V současné době má pan Vladimír dluh za plyn a kvůli tomu i vysoké měsíční zálohy. V červnu očekává vyúčtování za elektřinu a vodu s předpokládaným nedoplatkem. Ze sbírky jsme mu tak pomohli pokrýt dluh, který má u poskytovatele plynu, a zachránili ho před dalším zadlužováním.

 

Třetím člověkem v nouzi je paní Marie z Prahy. Paní Marie je neslyšící seniorka, žije sama v činžovním bytě. Pobírá starobní důchod a příspěvek na bydlení v plné výši. V březnu 2023 obdržela roční vyúčtování plynu s nedoplatkem přes 10 tis. Kč, který ze svých příjmů ale nedokázala pokrýt. Pokud by nezaplatila, hrozilo by odpojení. Vůči dodavateli nikdy neměla dluhy a nedoplatek vznikl pouze zvýšením cen energií.

Díky finanční pomoci ze sbírky jsme paní Marii pomohli se zaplacením nedoplatku a vyřešením urgentní krizové situace, která by jí výrazně znepříjemnila život.

 

Společně s obdarovanými děkujeme všem dárcům!

 

Na našem webu energiebezexekuci.cz najdete informace, co dělat, když vám přijde nedoplatek, na který nemáte finance, na koho se obrátit, jak šetřit energiemi a jak efektivně nakládat s domácím rozpočtem.

Přečtěte si i další příběhy podpořených lidí - paní Vlasta, paní Jitka nebo samoživitelky paní Katka a Julie.

-----------------------------------

Sbírku Pro energie bez exekucí založil Institut prevence a řešení předlužení na platformě Donio. Pomáhá lidem, kteří jsou v těžké finanční situaci díky rostoucím cenám energií a ostatních nákladů. Často jim stačí malá pomoc, aby překlenuli kritické dva tři měsíce a nespadli do zadlužení a exekucí. A právě na překlenutí těchto několika měsíců putuje většina peněz z této sbírky. Další část, 30 %, jde na osvětu a prevenci v rámci řešení a zmírnění dopadů krize. K dnešnímu dni (17. 5. 2023) poslalo do naší sbírky 90 dárců celkem 70 327 Kč a vznikla 1 dobrovýzva.

 

Zpět na přehled

Nahoru