Přehled aktuálních novinek v exekucích

Přinášíme vám přehled důležitých změn z oblasti exekucí za poslední dva měsíce.
Přehled aktuálních novinek v exekucích

Nové exekuce v roce 2022

Podle dat okresních soudů bylo zahájeno v lednu tohoto roku 42 232 nových exekucí. Oproti loňským 30 457 exekucí v témže měsíci jde o nárůst 38,7 %. V únoru je ovšem zaznamenán meziroční pokles 5,8 % (32 510 nových exekucí oproti loňským 34 513 exekucí).
Podrobnější čísla i k jednotlivým regionům spolu s komentářem zveřejníme v kvartálním přehledu začátkem dubna.

 

Nový nástroj celní správy - může odebrat SPZ či nasadit botičku

Od 1. ledna 2022 disponuje Celní správa společně s Policií ČR a Městskou policií možností zabavit SPZ nebo nasadit botičku, pokud má řidič nezaplacenou pokutu u Policie ČR (jízda na červenou, nedodržení povolené rychlosti, nesprávné parkování apod). Řidiči je tak znemožněno vozidlo dát používat, dokud danou částku neuhradí.
V této souvislosti Celní správa eviduje nárůst žádostí o bezdlužnost, čímž si fyzické i právnické osoby potvrdí vyrovnání svých závazků. Předchází se tak vzniku exekucí.
 

Se zjištění dluhů u Policie ČR i dalších státních institucí pomáhá web www.nedluzimstatu.cz 

 

Exekutoři s účty Sberbank

Exekutorská komora upozornila, že v souvislosti s odebráním licence Sberbank CZ Českou národní bankou nemají všichni účastníci exekučních řízení (včetně např. plátců mzdy) platby posílat na účty exekutorů vedených u Sberbank. V opačném případě by nemusely platby proběhnout řádně.
Začátkem března pak EK zveřejnila nová čísla účtů exekutorů, kteří předtím používaly účty u Sberbank pro vymožená plnění. 

 

Nesrovnalosti kolem nezabavitelné částky

V reakci na prudký růst cen energií vláda mimořádně zvýšila normativní náklady na bydlení. Legislativně však není jasné, zdali se nyní zvyšuje i nezabavitelné minimum pro lidi v exekuci či insolvenci. 
Současná situace je jeden velký guláš. Různým lidem v různých krajích se počítá nezabavitelná částka jinak a rozdíl dělá i několik tisíc měsíčně. Jedná se o nezanedbatelnou částku, jejíž absence může uvrhnout do ještě větších existenčních problémů statisíce lidí,” říká ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. 
Ministerstvo spravedlnosti vydalo stanovisko, podle kterého se s účinností od 1. ledna 2022 navyšuje nezabavitelná částka v souvislosti navýšením normativních nákladů na bydlení. Některé krajské soudy však potvrdily výklad, podle kterého se navýšení normativních nákladů se týká pouze příspěvku na bydlení, nikoliv nezabavitelné částky. 
Kromě samotných dlužníků je situace komplikovaná i pro softwarové firmy. Nevědí, zdali mají v účetnických programech zvýšit s příspěvkem na bydlení i nezabavitelnou částku, nebo ne. Pokud by ji totiž zvýšily neoprávněně, může jim hrozit postih.
V současnosti stále čekáme na vyjasnění - rozhodnutí Vrchního soudu - které se pak může promítnout do (i zpětně vypočítávané) změny výpočtu nezabavitelné částky.

 

Akce Milostivé léto

Podle informací Exekutorské komory by podrobná data o tom, kolik lidí této akce využilo, kolik exekucí bylo ukončeno, jaká částka byla zaplacena a kolik celkem odpuštěno, měla být dostupná na konci března. 

K výsledkům Milostivého léta, které Exekutorská komora zveřejnila, jsme vydávali tiskovou zprávu, kterou si můžete přečíst zde.
 

Zpět na přehled

Nahoru