Přehled hlavních změn, které přináší novela insolvenčního zákona

Po letech vyjednávání, vyvracení mýtů a předkládání jasných argumentů se podařilo najít shodu nad novými podmínkami oddlužení. Poslanecká sněmovna 22. května 2024 schválila novelu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z 5 let na 3 roky jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. Pokud novelu schválí i Senát, přidáme se k drtivé většině států EU, kde je 3leté nebo kratší oddlužení standardem.

Do návrhu se podařilo prosadit řadu důležitých změn a současně zabránit nebezpečným úpravám, které někteří poslanci navrhovali. Zkrácení oddlužení napomůže rychlejšímu snižování počtu lidí v exekucích, jejich navracení do legální ekonomiky, využívání jejich plného potenciálu, vyšším příjmům státního rozpočtu a také povzbuzení regionů. Je to skvělá zpráva pro celou naši společnost.

Současně se ale některá pravidla i zpřísní. V novele je kladen důraz na vyšší míru splacení pohledávek věřitelů a posílení kontroly plnění před zneužitím nepoctivými dlužníky. “Dá se říci, že novela je rozumným kompromisem. Jediné co bych ji výrazněji vytknul je absence řešení pro nejzranitelnější osoby s nejnižšími příjmy. Ti budou i nadále kvůli povinné minimální splátce odkázáni na pomoc třetich osob, v opačném případě mají exekuce na doživotí,“ říká Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení.

Novela by měla nabýt účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení (s výjimkou centrální evidence srážek s 25měsíční legisvakancí).

Jaké konkrétní změny novela přináší?

 • Zkracuje se doba oddlužení na 3 roky pro všechny fyzické osoby.

 • Prodlužuje se doba ve které nelze do oddlužení znovu vstoupit z 10 na 12 let. V případě opakovaného oddlužení po 12 letech bude činit délka oddlužení již 5 let. Dlužník může tříletým oddlužením projít pouze jednou za zhruba 24 let.

 • Ruší se plošná hranice 30 % uspokojení pohledávek věřitelů a nahrazuje se individuální mírou určenou insolvenčním soudem s ohledem na příjmový potenciál dlužníka. Takto určená hranice může být i vyšší než dosavadní zákonem stanovená 30% míra.

 • Dlužník musí v průběhu plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat přiměřené mzdy, popř. jiného příjmu. 

 • Zavádí se povinná součinnost zaměstnavatelů dlužníka a poskytovatelů úvěru s insolvenčním správcem.

 • Zintenzivňuje se předkládání zpráv o stavu insolvenčního řízení a předkládání přehledu příjmů dlužníka.

 • Je zakotvena možnost prodloužit dobu splácení až o 12 měsíců pro porušení podstatných povinností, namísto zrušení oddlužení. U případů zvláštního zřetele hodných se může oddlužení prodloužit o dalších 6 měsíců.

 • Rozšiřují se důvody pro zrušení schváleného oddlužení.

 • Zavádí se možnost opakovaného přerušení oddlužení v cekové délce až 1 roku, např. při výpadku příjmů dlužníka.

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů se nově budou provádět i v úvodní fázi oddlužení

 • V případě osob s vícečetnými exekucemi (4 a více) se budou povinně srážet dvě třetiny čistého zbytku mzdy, aby byl dlužník motivován podat na sebe insolvenční návrh a řešit své dluhy komplexně v oddlužení. Výjimku budou mít zranitelné skupiny s nejnižšími příjmy.

 • Ruší se vzájemný zápočet manželů jako vyživované osoby.

 • Dlužníkovi je umožněno splácet věřitelům i z nezabavitelné částky nebo z jiných příjmů, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

 • Zvyšuje se ochrana věřitelů pohledávek z výživného v úvodní fázi oddlužení

 • Doba pro vyškrtnutí dlužníka z insolvenčního rejstříku se snižuje na 3 roky od osvobození.

 • Náklady za přezkum pohledávek se budou nově hradit až po skončení oddlužení po dobu dvou měsíců.

 • Zavádí se centrální evidence srážek ze mzdy.

 • Nově bude možné zaplatit exekuci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. přes internetové bankovnictví

 • Výrazně se zjednodušuje vzor vyrozumění o zahájení exekuce.

 • Mírně se snižuje povinná minimální splátka. Nově se do ní nebude počítat odměna za přezkum pohledávek.

 

Uvádíme výpis těch nejdůležitějších změn. Celé znění najdete zde.

Cílem novely insolvenčního zákona je zefektivnit a zjednodušit proces oddlužení v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady o restrukturalizaci a insolvenci. Tím se zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

Zpět na přehled

Nahoru