Pro energie bez exekucí: Nová iniciativa nabízí cestu k redukování negativních důsledků energetické krize

V reakci na stále sílící energetickou krizi startuje iniciativa Pro energie bez exekucí. Cílem iniciativy Institutu prevence a řešení předlužení je navrhnout a prosadit konkrétní doporučení pro stát, domácnosti, dodavatele energií i firmy. Ty zmírní dopady bezprecedentního růstu cen energií a s ním spojené inflace. Díky komplexnímu přehledu doporučení se dostane pomoci těm, kteří se nachází v akutních problémech. V současné době se v nich nachází téměř pětina domácností. Za poslední měsíc navíc procento vzrostlo o 3 procentní body.
Pro energie bez exekucí: Nová iniciativa nabízí cestu k redukování negativních důsledků energetické krize

„Pro zmírnění energetické krize může něco udělat celá země. Domácnosti mohou začít s energiemi šetřit, stát a obce pomoci těm nejvíce zranitelným a dodavatelé být vstřícní a otevření pomoci zákazníkům, kteří se dostanou do existenčních problémů,” říká Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení, jež ve spolupráci s firmami a neziskovými organizacemi v březnu letošního roku iniciativu Pro energie bez exekucí založil, když tenkrát upozorňoval, že na podzim inflace bude atakovat 20 % - nyní jsme na 17,2 %. Iniciativa na stejnojmenném webu přináší konkrétní doporučení rozdělené pro dodavatele energií, stát, firmy i domácnosti, a míří na komplexní řešení jak akutní, tak dlouhodobé.

 

Podle dat z výzkumu IPŘP a PAQ Research v květnu deklarovalo 17 procent domácností střední a velké potíže v důsledku zvýšení cen energií, v červnu se tato hodnota zvýšila na 20 procent. Polovina českých domácností zároveň průběžně nekontroluje svou energetickou spotřebu a čeká až na roční vyúčtování. Data z výzkumu navíc ukázala, že 58 procent domácností by uvítalo průběžné informace o své spotřebě přepočtené na koruny, např. pomocí chytrých měřáků. Více než 60 procent domácností by díky tomu bylo schopno lépe regulovat svou spotřebu. „Situace s prudkým růstem cen energií se bude před zlepšením ještě dále zhoršovat, neboť ceny na spotovém trhu jsou u plynu i elektřiny aktuálně na zhruba šestinásobku loňské úrovně. V tuto chvíli je nejdůležitější zaměřit se na cílenou pomoc u těch, kterým vyskočily zálohy na několikanásobek původní úrovně a minimalizovat velké roční nedoplatky za energie, které podle aktuálních dat hrozí velkému množství českých domácností,” apeluje Radek Hábl.

 

Vedle úsporných opatření může podle Hábla ke snížení spotřeby významně pomoci i její průběžná měsíční kontrola. Ta může vést i ke správnému nastavení měsíčních záloh, aby nenásledovalo nepříjemné překvapení v podobě mnohatisícového nedoplatku. Pokud domácnosti nezvládnou platit vyšší zálohy a vydávají na bydlení více jak 30 procent (v Praze 35 procent) svých příjmů, neměly by se bát požádat o státní podporu ve formě příspěvku na bydlení. Ten lze čerpat až tři měsíce zpětně a může výrazně pomoci s úhradou vysokých nákladů za energie. „Pokud se domácnosti dostanou do finančních problémů, zejména v souvislosti s vysokým nedoplatkem v rámci ročního vyúčtování energií, doporučujeme včas a aktivně komunikovat s dodavateli energií a požádat například o splátkový kalendář. Jsme otevřeni individuálním řešením se všemi, kteří se nám s potížemi ozvou,”  říká Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské, která je jedním z partnerů iniciativy. Pražská plynárenská navíc nechala proškolit své zaměstnance v pomoci klientům s žádostí o příspěvek.

 

V rámci apelu na cílenou pomoc Institut také vybízí stát, aby urychleně zvýšil normativní náklady na bydlení, posílil kapacity úřadů práce a definoval konkrétní parametry úsporného tarifu. Ten by měl ovšem mířit na ohrožené skupiny a nikoliv na všechny domácnosti, jak zní aktuální návrh. Plošná pomoc, jako příspěvek 5000 korun na každé dítě či snížená spotřební daň 1,5 koruny na pohonné hmoty, podle Institutu povede spíše než k efektivní pomoci k dalšímu růstu inflace, která ve finále nejvíce dopadne právě na nízkopříjmové domácnosti.

Zpět na přehled

Nahoru