Sbírka zachránila paní Jitku před odpojením od energií

Další, komu sbírka Pro energie bez exekucí pomohla, je paní Jitka, která žije se svou dospívající dcerou v Praze. Jako samoživitelka to nemá v životě jednoduché a po ztrátě zaměstnání počátkem minulého roku začala být její situace ještě náročnější. K tomu se přidaly zdravotní problémy, které jí zabránily vykonávat fyzicky náročnou práci i v brigádě, kterou tak musela opustit a s tím i finanční přilepšení.

Z dávek a příspěvků od státu jí po zaplacení nájmu a energií na život s dcerou příliš nezbývá. Minulý rok navíc musela část peněz z dávek použít na pohřeb maminky a dostala se tak do ještě větších dluhů, a to i na nájmu a zálohách za energie. Kvůli nezaplaceným zálohám nemohla pobírat příspěvek na bydlení a kolotoč problémů se tak dále roztáčel.

S dodavatelem plynu, se jí nepodařilo domluvit na splátkách, pouze jí prodloužil termín splacení dluhu. Finance z naší sbírky jí tak pomohly na posledních chvíli zachránit rodinu před odpojením a se stabilizací situace i v souvislosti se získáním příspěvku na bydlení.

Profesionální práce dluhové poradkyně v tomto případě sehrála velkou roli a nebýt její pomoci, těžko říct, jak by se paní Jitka s problémy vypořádala. Strach a stud říci si o pomoc by v případech, jako je tento, měly jít stranou. V současné době, kdy je vysoká inflace, lidé platí vysoké zálohy za energie a zpožďují se státní dávky, se na dluhové poradny obracejí už i lidé z vyšší střední třídy a je neoddiskutovatelné, že v čím ranější fázi problému si o pomoc řeknou, tím snáze se jejich problémy dají vyřešit. Třeba i díky financím z Donia.

Děkujeme, že s námi pomáháte.

—------

Sbírku Pro energie bez exekucí založil Institut prevence a řešení předlužení na platformě Donio. Pomáhá lidem, kteří jsou v těžké finanční situaci díky rostoucím cenám energií a ostatních nákladů. Často jim stačí malá pomoc, aby překlenuli kritické dva tři měsíce a nespadli do zadlužení a exekucí. A právě na překlenutí těchto několika měsíců putuje většina peněz z této sbírky. Další část, 30 %, jde na osvětu a prevenci v rámci řešení a zmírnění dopadů krize. K dnešnímu dni (1. 3. 2023) poslalo do naší sbírky 81 dárců celkem 63 700 Kč a vznikla 1 dobrovýzva.

Zpět na přehled

Nahoru