Společně jsme pomohli také dvěma matkám samoživitelkám v krizi

Koncem roku 2022 pomohla sbírka Pro energie bez exekucí také dvěma matkám samoživitelkám s úhradami účtů za energie. Překlenout výpadky příjmů, které je mohly dostat až na ulici, jim pomohly peníze od našich dárců. Přečtěte si jejich příběhy.

Paní Katka je matkou 3 dětí ve věku 8, 10 a 13 let. Poté, co otec jejích dětí přestal platit výživné a úřad jí kvůli administrativě pozdržel výplatu sociálních dávek, které ve své situaci musí pobírat, se dostala do prodlení s platbou za nájem a energie. To ohrozilo celou rodinu a paní Katka byla na pokraji vystěhování. Za pět minut dvanáct se jí ale díky pomoci dluhové poradkyně podařilo získat dar od sociálně nadačního fondu na úhradu nájmu a ze sbírky na Donio pak uhradila část připadající na energie. V příštích měsících tak bude mít dostatečnou rezervu ze zpětně vyplacených dávek, aby se do této situace už nedostala.

Druhý příběh je příběh rozvádějící se paní Julie vychovávající 2 malé děti ve věku 5 a 7 let. Staršího syna matka již adoptovala, mladšího syna má v pěstounské péči a plánuje ho také adoptovat. Právě kvůli chystané adopci nyní nemůže pobírat dávky v pěstounské péči a ani kvůli špatně nastaveným podmínkám nájemní smlouvy nedosáhne na příspěvek na bydlení. S rostoucími zálohami a tímto výpadkem příjmu se dostala paní Julie do finanční tísně. Vstříc jí nevyšel ani dodavatel energií, se kterým se marně snažila dojednat časově omezené snížení záloh. 

Peníze ze sbírky jí pomohly s doplacením dlužných záloh na energie a překlenutím kritického období. Zároveň začala řešit přenastavení nájemní smlouvy tak, aby mohla brzy čerpat příspěvek. A jakmile si osvojí mladšího syna, zažádá o zpětné vyplacení dávek v pěstounské péči, na které má nárok. 

Příběhy, jako jsou tyto, nejsou ojedinělé, a sbírka Pro energie bez exekucí tak pokračuje dál. Děkujeme všem minulým i budoucím dárcům a věříme, že společně dokážeme pomoci ještě mnoha lidem.

—------

Sbírku Pro energie bez exekucí založil Institut prevence a řešení předlužení na platformě Donio. Pomáhá lidem, kteří jsou v těžké finanční situaci díky rostoucím cenám energií a ostatních nákladů. Často jim stačí malá pomoc, aby překlenuli kritické dva tři měsíce a nespadli do zadlužení a exekucí. A právě na překlenutí těchto několika měsíců putuje většina peněz z této sbírky. Další část, 30 %, jde na osvětu a prevenci v rámci řešení a zmírnění dopadů krize. K dnešnímu dni (18. 1. 2023) poslalo do naší sbírky 73 dárců celkem 59 299 Kč a vznikla 1 dobrovýzva.

Zpět na přehled

Nahoru