VÝZKUM: Rostoucí ceny energií nejsilněji dopadají na samostatně žijící seniory, závažnější potíže hlásí už 48 % z nich

Samostatně žijící senioři svou finanční situaci přestávají zvládat a ve 48 % udávají střední až velké problémy, dalších 30 % pak menší problémy. Celkově se zvyšuje počet domácností, které mají finanční potíže v souvislosti se zvyšováním cen energií. Za červenec se podíl lidí se středními až velkými problémy zvýšil z 21 % na 24 %. Nejhůře na tom jsou z tohoto pohledu regiony Severozápad, Jihovýchod a Střední Morava, naopak nejlépe hodnotí svou situaci lidé v Praze.

Na základě dat třetího, červencového kola výzkumu zjišťujícího reakce domácností na zvýšení cen energií, který realizujeme ve spolupráci s výzkumnou organizací PAQ Research, se situace zhoršuje ve většině zkoumaných oblastí.

Z hlediska regionů jsou na tom nejhůře lidé žijící v regionu Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) (32 %), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) (28 %) a Jihovýchod (kraj Vysočina, Jižní Morava) (28 %). Naopak nejlépe hodnotí svou situaci obyvatelé Prahy se 14% podílem lidí se středními až velkými problémy. Nejvíce se situace za poslední 3 měsíce zhoršila na Severozápadě , kde se podíl lidí v problémech zvýšil z 18 % na 32 %.

Graf 1 - Zasažení domácností zvýšením cen energií dle regionů

Z pohledu příjmů domácností střední a velké problémy hlásí už 44 % domácností pod hranicí chudoby a 28 % nízkopříjmových domácností. U nadstandardně příjmových je to pak 13 % a lidí s vysokými příjmy se problém zvyšujících cen dotýká jen ve 3 %. Napříč příjmovými skupinami má tento ukazatel rostoucí trend a dá se předpokládat, že se situace s rostoucími cenami energií a příchodem zimy bude nadále zhoršovat.

Graf 2 - Zasažení domácností zvýšením cen energií dle příjmových skupin

Nejhůře situace dopadá na samostatně žijící seniory. Už téměř polovina z nich se potýká s vážnějšími finančními problémy. Situaci na svých účtech také silně pociťují  samoživitelé/ky s dětmi, ti udávají potíže ve 40 %, a samostatně žijící dospělí ve 34 %. Rostoucí ceny znamenají potíže také pro lidi žijící v nájmu a podnájmu (32 %).

Graf 3 - Zasažení domácností zvýšením cen energií dle typu domácnosti

Výsledky výzkumu potvrzují, že vládní pomoc je třeba prioritně zamířit k nejzranitelnějším skupinám obyvatel, které již čelí vážným existenčním problémům, nebo se do nich velmi rychle blíží. Ohlášený úsporný tarif jde ale opačnou cestou. Tedy pomoci všem a málo, místo jen zranitelným a adekvátně. Většina z 66 mld. které vláda plánuje na úsporný tarif využít, tak zamíří tam, kde vůbec není třeba.

Vhodným nástrojem ke zmírnění dopadů rostoucích cen energií je příspěvek na bydlení. Zde je třeba dále zjednodušit přístup k jeho získání, navýšit opět normativy na bydlení, aby reflektovaly aktuální ceny energií, a současně posílit kapacity úřadů práce, aby zvýšený nápor zvládly. 

Na webu naší iniciativy Pro energie bez exekucí jsme pro domácnosti, stát a dodavatele energií připravili řadu dalších opatření i rad, která pomáhají zmírnit dopady krize. Je zřejmé, že na snížení dopadů se musejí podílet všichni.

První kolo výzkumu bylo provedeno v květnu, pokračuje ve dvouměsíčních intervalech a sleduje stále stejný vzorek respondentů.

Souhrnné grafy k červencovému kolu výzkumu najdete zde

Výzkumnou zprávu a její shrnutí za květen 2022 si můžete přečíst na tomto odkazu.

Zpět na přehled

Nahoru