Data o státních exekucích přehledně a na jednom místě - nově na webu Nedlužím státu

Češi dluží státu na pokutách za dopravní přestupky, daních, ale i sociálním nebo zdravotním pojištění desítky miliard korun. Jejich vymáhání je pro ně ale často nesrozumitelné. Doposud byly údaje o státem vymáhaných exekucích veřejně dostupné pouze částečně a nebyly ani pravidelně publikovány na jednom místě. To se ale nyní mění!

Zpřehlednit data o exekucích vymáhaných státem to je cílem rozšíření webového projektu Nedlužím státu, za kterým stojí autoři Mapy exekucí nebo Mapy bankrotů. Nová statistická sekce, která je uživatelům dostupná od dnešního dne, zveřejnila data aktuální k letošnímu květnu, tedy před zahájením posledního tzv. Milostivého léta.

Stát vede vlastními prostředky exekuce vůči statisícům Čechů. Jen na dlužném pojistném za sociální pojištění Česká správa sociálního zabezpečení od občanů vymáhá prostřednictvím daňových exekucí dluh ve výši 7,6 miliard korun. Finanční správa pak eviduje dluh za více než 7,5 miliardy korun, nejčastěji za neuhrazenou daň z příjmu fyzických osob nebo DPH. Exekuce za nezaplacené pokuty od Policie ČR nebo za dluhy vůči obcím pod sebou vede Celní správa – ta aktuálně vymáhá částku 3,3 miliardy korun. Dlužné částky se nejčastěji pohybují v řádu tisíců korun na jednoho dlužníka. Výjimkou jsou dluhy vůči VZP, která jako jediná ze zdravotních pojišťoven vedle soukromých exekutorů (93 %) využívá daňové exekuce (7 %). Zde však v obou případech přesahuje průměrná vymáhaná částka sto tisíc korun.*

Doposud byly údaje o státem vymáhaných exekucích veřejně dostupné pouze částečně a nebyly ani pravidelně publikovány na jednom místě. To mění nově spuštěná sekce webových stránek Nedlužím státu, které spravuje nezisková organizace Institut prevence a řešení předlužení. „Tímto krokem chceme vnést více světla do oblasti státních dluhů a exekucí, a tím motivovat státní instituce k průběžnému veřejnému monitoringu vývoje dluhů občanů vůči státu,“ říká ředitel Institutu Radek Hábl. „V současnosti například netušíme, jestli dluhy vymáhané státem klesají, nebo rostou. Plánujeme proto první srovnání dat hned s koncem Milostivého léta,“ dodává odborník. A pokračuje tím, že v dalším kroku by se stát měl zaměřit na zpřehlednění informací o dluzích občanů vůči státním institucím a zejména jejich sjednocení například pod Portálem občana.

Nová webová sekce je už druhým takovým rozšíření webových stránek Nedlužím státu, které původně nabízely pouze podrobné návody, jak si ověřit bezdlužnost vůči státu To první z předloňského roku doplnilo o možnost podat žádost o splátkový kalendář nebo odpuštění penále. To současné pak o statistickou rovinu, která dává problematiku do širšího kontextu. V nové sekci uživatelé najdou grafy s počty dlužníků, jejich podíly v regionech nebo celkovou a průměrnou dlužnou částku u Celní správy, Finanční správy, ČSSZ nebo VZP. Infografiky také nabízí srovnání mezi jednotlivými institucemi. Podrobné statistiky na úrovni krajů bude Institut zveřejňovat čtvrtletně. Více na www.nedluzimstatu.cz.

* Uvedené údaje jsou platné ke květnu 2023.

Zpět na přehled

Nahoru