Vzdělávání

komu je určeno

Pracovníci pomáhajících profesí

Praktické kurzy pro pracovníky pomáhajících profesí.
Více informací

Zaměstnavatelé

Komplexní poradenství pro zaměstnavatele

Více informací

Zaměstnanci

Komplexní poradenství pro zaměstnance

Více informací

Nabídka kurzů / seminářů

kurzy nyní probíhají prezenčně i online

Máte dotazy ke vzdělávání? Kontaktujte koordinátorku vzdělávání - Petru Černohorskou: 605 040 506, petra@institut-predluzeni.cz


S03:    Akreditovaný Kurz: Úvod do dluhové problematiky


Forma:            online 


Akreditace:    MPSV

Rozsah:           1 x 8 hodin

Kapacita:        max. 12 osob

Lektorka:       Michaela Vrbová

Cena:               1.990 Kč / osoba

                            Cena obsahuje  studijní materiály.

Termíny:         16. dubna 2024

Místo:               on-line (ZOOM)

Čas:                 Začínáme v 8:30 hod.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat viz leták  ???? 

 

 


Chci se registrovat


Jednodenní seminář je základním, ale velmi doporučeným vhledem do oblasti dluhové problematiky. Seznámíme pracovníky bez znalosti dluhové problematiky se základním kontextem předlužení osob, základními pojmy a terminologií, s problematikou mimosoudního vymáhání či využití Finančního arbitra. Provedeme účastníky blíže základy vymáhacího procesu, fikcí doručení a dluhy vůči státu. 

Účastníci kurzu se naučí lépe orientovat v problematice, prioritizovat dohodnuté kroky v plánu spolupráce a volit vhodné postupy. 

 

Pro koho je seminář vhodný:

 • Pro začínající sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách či pracovníky poraden.
 • Pro odbornou i laickou veřejnost, která má zájem o základní vhled do problematiky a získání zcela základních znalostí.
 • Pro sociální pracovníky bez zkušenosti z oblasti dluhové problematiky, kteří se ale zabývají přímou prací s klienty zejména v oblasti terénních služeb podporujících klienty v zabydlovacích projektech či pomoci s návratem na pracovní trh.

 

Pro koho není vhodný:

 • Pro praktikující dluhové poradce. 


Obsah semináře

ZÁKLADNÍ TÉMATA

 • Jak vznikají dluhy: způsoby zadlužení, aktivní a pasivní, zbytné, nezbytné výdaje (termíny zadluženost a předluženost).
 • Komu můžeme dlužit: banky, nebankovní společnosti, energie, operátoři, stát.
 • Před půjčkou: jak pracovat s rodinným rozpočtem, co zvážit před půjčkou.
 • Nástrahy smluv: podmínky, smluvní pokuty, RPSN, úroková sazba, ochrana spotřebitele.
 • Příčiny předlužení z hlediska sociální práce a jak může pomoci sociální pracovník.
 • Mýty a nepravdy o dluzích.
 • Když nezvládám splácet: možnosti řešení, splátky a vyjednávání s věřiteli.
 • Vymáhací proces: než to „spadne“ do exekuce, inkasní společnosti.
 • Exekuce a jaké jsou práva a povinnosti exekutorů a dlužníků, způsoby exekuce, exekuce v SJM, dědictví a exekuce.
 • Kazuistická cvičení.


S01:    AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ: práce se zadluženým klientem


Forma:             prezenční                      


Akreditace:    MPSV

Rozsah:           3 x 8 hodin

Kapacita:        max. 12 osob

Lektorka:       Barbara Halířová

Cena:               4.790 Kč / osoba

                           Materiály a drobné občerstvení již v ceně .             

Termín:           -----------

Místo:               Staroměstské nám. 4/1, 110 00, Praha 1

Čas:                 Začínáme vždy v 9:30 hod.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat viz leták:          

 


Chci se registrovat


Třídenní akreditovaný seminář zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky obcí a úřadů je prakticky zaměřený na dluhové poradenství. Jeho součástí je nejen část teoretická, ale zejména kazuistická, kde účastníci nejlépe využijí a natrénují získané dovednosti.

Na semináři se mimo jiné dozvíte, co můžete jako pracovníci v jednotlivých službách udělat pro klienta, který má dluhy, a to nejen ve fázi exekuce. Jaké zcela konkrétní kroky a postupy zvolit a co k tomu potřebujete znát.

Seminář v celkové délce 24 hodin obsahuje právní a praktické informace, zaměřuje se na práci s příčinami zadlužení, motivací klienta a také na změny jeho přístupu v rámci hospodaření domácnosti. 

Pro koho je kurz vhodný: 

 • Pro sociální pracovníky bez zkušenosti z oblasti dluhové problematiky, kteří se ale zabývají přímou prací s klienty zejména v oblasti terénních služeb podporujících klienty v zabydlovacích projektech či pomoci s návratem na pracovní trh.

Pro koho není kurz vhodný:

 • Pro zájemce z řad sociálních pracovníků, kteří se věnují dluhovému poradenství delší dobu a mají zájem spíše o legislativní znalosti než o zkvalitňování práce v kontextu metody sociální práce orientované na klienta.

 



Obsah semináře

1. DEN: VYMÁHACÍ PROCES A EXEKUCE - ZÁKLADY PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

 • představení aktuální situace předlužení a exekucí v ČR – mapa exekucí a její využití v praxi,
 • jak se orientovat ve vymáhacím procesu,
 • jak se dohodnout s věřitelem nebo dosáhnout smírčího řešení před žalobou ze strany věřitele,
 • práva a možnosti obrany klienta v soudním řízení,
 • práva a možnosti klienta v exekučním řízení,
 • index odpovědného úvěrování a jeho využití v praxi.

2. DEN: INSOLVENCE - ZÁKLADY PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

 • představení aktuální situace osobních bankrotů v ČR – mapa bankrotů a její využití v praxi,
 • novela insolvenčního zákona – (vstupní) podmínky a proces oddlužení,
 • dopady procesu oddlužení na klienta a jeho rodinu,
 • základní způsoby, jak se pracovník může zapojit do procesu podpory a zajištění možné stability klienta v oddlužení,
 • praktiky a nebezpečí komerčních oddlužovacích společností.

3. DEN: KAZUISTIKY

 • kazuistická práce s příčinami zadlužení a prioritou hodnot,
 • kazuistická cvičení: práce s exekucí,
 • kazuistická cvičení: kdy se insolvence vyplatí a kdy ne, zkouška sepsání insolvenčního návrhu.


S02:    AKREDITOVANÝ Kazuistický seminář:  proces oddlužení a jeho dopady na život klienta


Forma:          prezenční  nebo online


Akreditace:   MPSV

Rozsah:         1 x 8 hodin

Kapacita:      max. 12 osob. 

Lektorka:      Barbara Halířová / Michaela Vrbová

Cena:             15. 900 Kč / skupina

             (Cena obsahuje studijní materiály.)

Termíny:       dle dohody, registrace jen pro celé skupiny.


To mě zajímá


Jednodenní akreditovaný seminář reaguje na vzrůstající potřebu získání hlubších znalostí v oblasti dluhového poradenství napříč spektrem sociálních služeb. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti insolvenčního zákona a vede ke komplexnímu přístupu k řešení klientova předlužení a jeho reálných možností v době po povolení oddlužení. Čerpá z aktuálních kazuistik, které zároveň reflektují novinky z oblasti insolvencí a vedou ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

Účastníci kurzu se naučí prioritizovat dohodnuté kroky v plánu spolupráce a volit vhodné postupy. Budou schopni zjistit si a vypočítat finanční možnosti klienta před a po vstupu do oddlužení. Naučí se klienta vést v procesu oddlužení tak, aby se co nejvíce předcházelo problémům v jeho průběhu. 

 

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro účastníky našich kurzů Úvod do dluhové problematiky a Práce se zadluženým klientem jako praktické pokračování nácviku klientské práce.
 • Pro dluhové poradce, kteří začínají a nemají dostatečné praktické zkušenosti s formou implementace dluhového poradenství do sociálně právního odborného poradenství.
 • Pro veřejnost, která má zájem se podívat do světa odborných sociálních pracovníků v roli dluhových poradců v systému a zákonném rámci sociální práce.
 • Pro sociální pracovníky bez zkušenosti z oblasti dluhové problematiky, kteří se však zabývají přímou prací s klienty,  a to zejména v oblasti terénních služeb podporujících klienty v zabydlovacích projektech či pomoci s návratem na pracovní trh.

 

Pro koho není kurz vhodný:

 • Pro zájemce, kteří chtějí získat pouze nové informace ze zákonného rámce insolvenčního zákona (kazuistické semináře jsou především ukázkou praktického postupu práce s jednotlivými druhy klientů, nebo rozdílnými cílovými skupinami).

 

 

 

 



Obsah semináře

MODUL 1: ÚVOD DO ODDLUŽENÍ

 • Úvod skupiny do tématu oddlužení. Opakování vstupních podmínek a pravidel oddlužení, probírání jednotlivých možností dané služby s ohledem na potřeby klientů v rámci dluhového poradenství.

MODUL 2: TYPOLOGIE KLIENTŮ A PRIORITIZACE KROKŮ

 • Typologie klientů a jejich kompetence. Bariéry při práci s klientem před oddlužením. Úvod do problematiky prioritizace kroků při práci s predluženym klientem. Podpora klientů v procesu oddlužení.

MODUL 3 a 4: KAZUISTICKÁ CVIČENÍ

 • Kazuistické práce a cvičení, společná tvorba postupů a hledání řešení. Prezentace a obhajoba volby postupů. Debata


Z01:   Průvodce světem dluhů pro zaměstnavatele


Forma:        prezenční nebo online


Rozsah:       3 hodiny

Kapacita:    max. 15 osob

Lektoři:       Barbara Halířová, Radek Hábl

Cena :          15.500 Kč / celý seminář

 


To mě zajímá


 

 

Seminář je určen pracovníkům v manažerských pozicích a tým lídrům, pracovníkům personálního a PR oddělení nebo právním zástupcům firem, kteří jsou v denním kontaktu se svými zaměstnanci, mají zájem o jejich komplexní podporu a v rámci firmy jsou často kontaktovanou osobou.

V jednoduchých krocích vám představíme celý vymáhací proces, zaměříme se na konkrétní momenty a konkrétní možnosti pomoci v jednotlivých fázích a situacích. Speciální část věnujeme fázi exekuční.

V druhé části si představíme možnosti v rámci oddlužení zaměstnanců a další formy pomoci a navázání na odborné služby.

 



Absolventi budou schopni

 • nastavit vhodný způsob spolupráce / komunikace se zaměstnanci,
 • porozumět vymáhacímu procesu,
 • včas reagovat a z znát vhodné způsoby obrany / jednání v jednotlivých situacích ve vymáhání,
 • identifikovat nezákonné exekuce,
 • navázat zaměstnance na další podpůrné subjekty.

Obsah semináře

 • popis příčin a dopadů zadlužení na zaměstnance,
 • prvokontakt - klíč motivace a úspěchu,
 • způsoby komunikace a nastavení důvěry se zaměstnancem,
 • porozumění důležitým informacím nejen v exekučních dokumentech,
 • možnosti a kroky, které v konkrétních případech můžete udělat,
 • využití konkrétní právní obrany proti nepřiměřeným nárokům věřitelů či exekutorů,
 • podmínky zákonného procesu oddlužení a kdy je vhodné jej využít,
 • podpora zaměstnanců v procesu oddlužení,
 • podpůrná síť a rizikovost některých subjektů.


Z02:   Průvodce světem dluhů pro zaměstnance


Forma:        prezenční nebo online


Rozsah:       3 hodiny

Kapacita:    max. 20 osob

Lektorka:    Barbara Halířová, Radek Hábl

Cena:           15.500 Kč / celý seminář


To mě zajímá


  

Úvodní seminář je určen pro všechny zaměstnance, kteří mají zájem poznat, jak nejlépe předcházet nadměrnému zadlužení a finančnímu propadu a jak ho zvládnout, pokud už nastane.

Součástí je i seznámení s možnostmi obrany a podpory, pokud se člověk dostane do tíživé finanční situace.

Účastníci se také dozví, jak funguje právní vymáhací systém, exekuční řád a proces zákonného oddlužení včetně jeho podmínek.

 

 



Absolventi semináře:

 • budou schopni předcházet rizikovým situacím vedoucím až k exekuci,
 • budou znát své zákonné možnosti a vědět kdy a jak je využít,
 • porozumí procesu vymáhání dluhů,
 • naučí se včas a vhodně reagovat na konkrétní krizové situace,
 • budou vědět, na koho se obrátit v případě nezvladatelné situace,
 • budou znát aktuální situaci v oblasti dluhové problematiky v ČR.

Obsah semináře:

 • představení problematiky zadlužení a exekucí v ČR,
 • triky nejen poskytovatelů úvěrů a na co si dávat pozor,
 • případy končící exekucí i bez vlastního přičinění,
 • hodnotový systém a přístup k financím, když přijde krize,
 • popis práv a možností v rámci vymáhacího procesu včetně exekučního vymáhání,
 • příprava na proces oddlužení, podmínky a povinnosti, život v oddlužení.

Proč vzdělávání od nás

Na dluhovou problematiku se specializujeme

Na dluhovou problematiku se specializujeme

Díky tomu můžeme jít opravdu do hloubky. Podílíme se také na vzniku zákonů a jiných právních předpisů.
Učíme praktické věci

Učíme praktické věci

Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalostí a informací v profesním či osobním životě.
Máme dlouholeté zkušenosti

Máme dlouholeté zkušenosti

Naší výhodou jsou zkušenosti v oblasti dluhového poradenství v rámci neziskové sféry, ale i dlouholeté zkušenosti ze sféry soukromé a veřejné.

Máte jakékoli dotazy?

Pokud se týkají obsahu kurzu, kontaktujte lektorku Báru Halířovou: 731 350 298, bara@institut-predluzeni.cz

Pokud se týkají organizačního zajištění kurzu,  kontaktujte koordinátorku vzdělávání - Petru Černohorskou: 605 040 506, petra@institut-predluzeni.cz

nEVYBRALI JSTE SI?

Zkuste kurzy od Rubikon Centra či organizace Člověk v tísni, které mají také velmi vysokou kvalitu a výborné hodnocení účastníků.

Rádi doporučujeme.

Nahoru