Důležité odkazy

občanské a Dluhové poradny

Mapu dluhových poraden naleznete na stránkách www.jakprezitdluhy.cz

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Komplexní sociální pomoc včetně dluhového poradenství, které je pravděpodobně nejpropracovanější v ČR. Provozuje také portál www.jakprezitdluhy.cz, kde můžete mimo jiné nalézt interaktivní mapu dluhových poraden a help linku pro pomoc v tíživé finanční situaci. Veškeré služby zdarma. Působnost na celém území ČR.
stránky organizace
Rubikon Centrum, z.ú.

Rubikon Centrum, z.ú.

Působí v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílovou skupinou jsou lidé s trestní minulostí. V rámci komplexní sociální práce řeší na velmi vysoké úrovni i zadluženost. Působnost na celém území ČR.
stránky organizace
Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden

Sdružuje 34 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 80 místech ČR. Poskytuje nezávislé, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství (mimo jiné i v dluhové problematice).
stránky organizace
Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Specializuje se na dluhovou problematiku. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma včetně vypracování návrhu na oddlužení (osobního bankrotu) dle insolvenčního zákona. Působí v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem. Výjezdní poradny navštěvují města Šumperk, Plzeň, Hradec Králové, Česká Lípa, Litvínov a Prostějov.
stránky organizace
Remedium Praha, o.p.s.

Remedium Praha, o.p.s.

Občanská poradna Remedium poskytuje v rámci své komplexní činnosti i kvalitní dluhové poradenství. Provozuje také poradenský portál Dluhový labyrint zaměřený na dluhovou problematiku včetně online poradny. Nabízí velké množství vzdělávacích kurzů (nejen) pro pracovníky v pomáhajících profesích. Působnost v Praze a Středočeském kraji.
stránky organizace
Diecézní charita Brno - CELSUZ - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné

Diecézní charita Brno - CELSUZ - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné

Zabývá se komplexním dluhovým poradenstvím, které spočívá v poskytování odborného sociálního a právního poradenství se zaměřením na osoby s dluhy. Nabízí také bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení. Působnost v Brně.
stránky organizace

veřejné instituce

Finanční arbitr

Finanční arbitr

Státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů, který řeší spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
stránky instituce
Ministerstvo spravedlnosti - portál insolvence

Ministerstvo spravedlnosti - portál insolvence

Velké množství informací o insolvencích pro dlužníky, věřitele, zaměstnavatele a další subjekty.
vstoupit
Ministerstvo spravedlnosti - portál exekuce

Ministerstvo spravedlnosti - portál exekuce

Velké množství informací o exekucích pro dlužníky, věřitele, zaměstnavatele a další subjekty.
vstoupit

Registry

Portál kolikmam.cz

Portál kolikmam.cz

Webový portál kolikmam.cz je společným projektem Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI), společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a je podporovaný bankami, stavebními spořitelnami, leasingovými, splátkovými a faktoringovými institucemi, které působí na českém finančním trhu a jsou uživateli jednotlivých registrů. Nabízí i výpisy z Centrální evidence exekucí.
vstoupit
SOLUS

SOLUS

Poskytuje výpisy ze svých pozitivních i negativních registrů týkající se platební morálky klientů členských společností, kterými jsou banky a stavební spořitelny, nebankovní finanční instituce, poskytovatelé telekomunikačních služeb, distributoři energií, poskytovatelé P2P půjček a další společnosti z oblasti obchodu a služeb. Umožňuje získat i výpisy z Centrální evidence exekucí a insolvenčího rejstříku.
vstoupit
Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík

Oficiální stránky insolvenčního rejstříku vede Minsterstvo spravedlnosti a lze v něm zdarma nalézt dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.
vstoupit
Nahoru