Projekty

 

Skrze oddlužení společně

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Místa realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: Cílem je vyvinout, otestovat a poté dále šířit nástroj identifikace rizikových dlužníků, jejich oslovení a individuální práci s nimi během oddlužení.

Stručný popis: Projekt reaguje na nepřipravenost aplikační praxe na nová ustanovení novely Insolvenčního zákona platné od 1. 6. 2019, zejména pak na rozšíření okruhu osob vstupujících do oddlužení.

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.

Partner: Institut prevence a řešení předlužení, z. ú.

Nahoru