Projekty

 

Role zaměstnavatelů při řešení předluženosti svých zaměstnanců

Doba realizace: 1. 3. 2022 – 31. 3. 2023

Místa realizace: Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezký kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj

Donor: Financováno Evropskou unií

Anotace projektu:  Projektem reagujeme na vysokou předluženost obyvatel Česka, téměř 10 % občanů je v exekuci. To negativně dopadá na ně samotné a jejich rodiny, ale i ekonomiku a stát. Jednu z klíčových rolí v poklesu předluženosti občanů - a zmírnění dopadů - mohou hrát zaměstnavatelé, kteří sami tratí kvůli předluženosti svých zaměstnanců. Ti se ale do řešení často nezapojují nebo ne dostatečně. Proto budeme výzkumem cílit na zjištění potřeb, bariér a motivací, které by vedly ke změně přístupu zaměstnavatelů.

Specifický cíl projektu:  Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Registrační číslo:  CZ.03.03.01/00/22_021/0000746

Realizátor: Institut prevence a řešení předlužení, z. ú.

 

 

Skrze oddlužení společně

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Místa realizace: Celá Česká republika

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: Cílem je vyvinout, otestovat a poté dále šířit nástroj identifikace rizikových dlužníků, jejich oslovení a individuální práci s nimi během oddlužení.

Stručný popis: Projekt reaguje na nepřipravenost aplikační praxe na nová ustanovení novely Insolvenčního zákona platné od 1. 6. 2019, zejména pak na rozšíření okruhu osob vstupujících do oddlužení.

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.

Partner: Institut prevence a řešení předlužení, z. ú.

Vybrané výstupy projektu:

Závěrečná evaluační zpráva

Závěrečná advokační zpráva

Bariéry vstupu do oddlužení

7 důvodů, proč je oddlužení výhodnější než exekuce

Nahoru