PROTIEXEKUČNÍ program

ke stažení

Role zaměstanvatelů při finančních problémech zaměstnanců

Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že finanční potíže zaměstnanců patří výhradně do jejich soukromé sféry, kterou zaměstnavatelé nemusejí brát v potaz či jí snad věnovat zvýšenou pozornost, opak je pravdou.

Pokud strádá zaměstnanec, strádá i zaměstnavatel.

Pokud zaměstnavatelé pomohou zaměstnancům najít cestu, jak snížit finanční stres, kterému čelí, potažmo pokud jim poskytnou prostředky snižující pravděpodobnost, že by se do finančních potíží vůbec mohli dostat, napomohou tím nejen samotným zaměstnancům, ale z této pomoci budou profitovat i oni sami.

Finančně stabilnější a spokojenější zaměstnanci jsou produktivnější, kreativnější a více proaktivní.

Řeší vaši zaměstnanci nadměrné zadlužení, exekuce nebo se ocitli v dluhové pasti? 

 

Pomozte svým zaměstnancům stabilizovat jejich situaci a postupně odbourat finanční starosti. 

Nabídněte jim podporu.

Pomůžete jim v těžkých chvílích a mnohonásobně se vám to vrátí.

Co Vám nabízíme

Oborné poradenství pro HR a právní oddělení

Zákonné postupy při přijímání zaměstnanců, srážky ze mzdy, co je zabavitelné a co není, jaké jsou povinnosti a práva zaměstnavatele, kam až zachází informační povinnost vůči exekutorským úřadům.Komplexní dluhové poradenství pro zaměstnance

Každý zaměstnanec má možnost využít služeb dluhového poradce, a to online, telefonicky nebo osobně. Součástí této služby je zejména zjištění aktuální výše dluhů, vysvětlení aktuální situace, stabilizace situace, motivace k řešení, asistence při komunikaci s věřiteli či exekutory, navržení kroků, vedoucích ke zlepšení nepříznivé situace případně k jejímu vyřešení.

Zprostředkování přípravy insolvenčních návrhů

U zaměstnanců, u kterých je zákonné oddlužení (osobní bankrot) nejvhodnějším řešením, zprostředkujeme zpracování a podání insolvenčního návrhu advokátem nebo insolvenčním správcem. Pro zaměstnavatele to znamená výrazné zjednodušení administrativy, zastavení všech exekucí u daného zaměstnance, pouze jedna srážka ze mzdy.

Zastavování protiprávních exekucí

V ČR stále běží 200 až 300 tisíc protiprávních exekucí. Zejména se jedná o exekuce nařízené na základě rozhodčího nálezu. Tyto exekuce umíme sami nebo ve spolupráci s partnery zastavit a případný přeplatek získat pro zaměstnance zpět.


Krizová intervence pro zaměstnance

Poskytována automaticky u zaměstnanců, kde finanční problémy způsobily akutní krizi.
Pozitivní dopady programu

Zvýšení produktivity

Zvýšení produktivity

Snížení fluktuace

Snížení fluktuace

Zlepšení zdraví

Zlepšení zdraví

Zvýšení loajality

Zvýšení loajality

Úspora nákladů

Úspora nákladů

reference

                                     

                                             

     

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (8.6 + 46.5) *

Nahoru