VAŠI ZAMĚSTNANCI CHTĚJÍ ŽÍT NORMÁLNÍ ŽIVOT BEZ DLUHŮ.
mŮŽETE JIM POMOCI A MY POMŮŽEME VÁM

KAŽDÝ 12. DOSPĚLÝ JE V EXEKUCI. SAMI TO NEZVLÁDNOU

 • Předlužení lidé mají na pracovním trhu ztíženou situaci.
 • Finanční problémy dopadají na jejich rodiny a kvalitu jejich života.
 • Má to negativní vliv i na efektivitu práce.
 • Často nevidí světlo na konci tunelu.
 • Exekuce a dluhy jsou zátěží pro celou naši společnost.
   

VY K NIM MÁTE NEJBLÍŽ. PROTO VÁM UKÁŽEME ŘEŠENÍ

 • V rámci PROTIEXEKUČNÍHO PROGRAMU pomáháme firmám řešit těžké dluhy zaměstnanců systematicky a efektivně.
 • Vytváříme tak zdravou společnost bez šedé ekonomiky a šmejdů. 
 • Oddlužení zaměstnanci jsou navíc spolehlivější a méně nemocní.
 • A HR ubyde velká administrativní zátěž.
   

mÁME NA TO DATA

Stále nás zajímá, jak pomáhat lépe. Proto jsme udělali rozsáhlý výzkum exekucí ve firmách. Zjišťovali jsme motivace a bariéry, proč české firmy a jejich zaměstnanci (ne)přijímají dluhové poradenství. A našli vhodná řešení.

V rámci Našeho PROTIEXEKUČNÍHO PROGRAMU vám rádi pomůžeme

Získáte:

 • Dluhovou help linku

 • Komplexní podporu zaměstnanců

 • Podporu HR pracovníků na míru

 • Preventivní vzdělávání zaměstnanců

 • Bezpečné prostředí pro komunikaci

 

Více informací najdete na www.protiexekucniprogram.cz.

MÁ TO SMYSL

 • Dušan Šenkypl ePojisteni.cz
  "Nejdříve jsme se sami snažili podporovat zaměstnance v tíživé situaci prostřednictvím půjček a podobně, posléze jsme začali využívat podporu z Institutu prevence a řešení předlužení... Poskytli jim komplexní podporu, stabilizovali je po psychické stránce a pomohli jim jejich situaci efektivně řešit."
 • Jan Štěpanik Tarifomat
  „Spolupráce nám pomohla, protože jsme dříve pomoc s dluhy řešili vlastními kapacitami s částečnou odborností.“
 • Miroslava Kroupová Tamtamy
  "Vítaná pomoc přišla v létě od Institutu prevence a řešení předlužení, která je jako jediná zaměřená na pomoc firmám. Výsledky po dvou měsících? Proškolený management, HR, i pracovní asistentky, zmapovaná situace všech dlužníků, zatím 1 exekuce zastavena a podán jeden insolvenční návrh."
 • Věra Albertová Edgewell
  Díky vám už někteří naši zaměstnanci řeší svoji finanční situaci. Jsme rádi, že jim (i nám) pomáháte.“

KDE JSME UŽ POMOHLI

                                     

                                             

                               

     

Nahoru