Exekuce domácností brzdí společnost i ekonomiku. Pomoci mohou radnice

Pokud sami nemáme problémy s dluhy či exekucemi, máme pocit, že se nás tato problematika netýká. Opravdu je tomu tak? Dopady na státní rozpočet, zaměstnavatele, produktivitu práce, kriminalitu či zdraví jsou enormní. A co teprve dopady na rozvoj regionů?
Exekuce domácností brzdí společnost i ekonomiku. Pomoci mohou radnice

V České republice žije v současné době přibližně 10.6 milionu lidí. Zkuste si sami pro sebe odhadnout, kolik z nich je v exekuci. Ještě se k tomu číslu vrátíme.

Exekuce, obzvlášť dlouhodobá a několikanásobná, s sebou přináší takovou míru stresu, frustrace, zátěže a beznaděje, že lidi, na které je uvalena, často strhává až na samé dno. Rozpadají se jim blízké vztahy, ztrácí střechu nad hlavou, v důsledku stresu se jim zhoršuje zdraví a vědomí toho, že bez ohledu na výši výdělku jim kvůli srážkám zůstane přibližně ta samá malá částka. To vše snižuje jejich motivaci pracovat a snažit se svou situaci zlepšit. V konečném důsledku mnoho z nich končí „mimo systém.“ Nepracují, nebo se uchylují do šedé ekonomiky a tudíž neplatí daně. Stávají se závislými na sociálních dávkách. Následkem zhoršené životní úrovně a stresu trpí častěji zdravotními problémy. Někteří se uchylují ke kriminalitě, jiní k radikálním politickým názorům a skupinám. Negativní následky se nevyhýbají ani dětem, které v takovýchto rodinách vyrůstají. Jinými slovy – lidé zatížení vysokými, několikanásobnými a dlouhodobými exekucemi ztrácí sílu i motivaci být fungující součástí společnosti. Společnost a stát na druhé straně přichází o velkou skupinu lidí, kteří by jinak byli aktivními členy systému – a s nimi i o jejich ekonomický a sociální potenciál.

Nyní nastal čas vrátit se k onomu výše zmíněnému odhadu – kolik že osob je nyní v ČR v exekuci? Dle statistik více než 800 tisíc. Osm set tisíc lidí, kteří dohromady čelí více než 4.7 milionu exekucí. Na půl milionu lidí má minimálně 3 exekuce naráz a neuvěřitelných 160 tisíc lidí se potýká s více než 10 exekucemi. Za připomínku stojí, že v rozporu s poměrně rozšířeným názorem předluženost není vinou čistě jen samotného dlužníka. Každý je samozřejmě zodpovědný za svůj vlastní život, nicméně málokterý příběh je černobílý. Za řadou exekucí stojí nekvalitní zákony z 90. let a přelomu tisíciletí, kterých využívaly predátorské nebankovní společnosti i exekutoři a advokáti účtující si nepřiměřené odměny a náklady. Některé dlužníky do dluhové pasti dostalo závažné onemocnění, rozpad manželství či ztráta práce. Vliv má i úroveň finanční a právní gramotnosti.

 

Role radnic

Jak do této skládanky zapadají města/obce a jejich radnice? S lehkou nadsázkou od hlavy až k patě. Je důležité si uvědomit, že počet exekucí se mění v závislosti na regionu. Největší předluženost je logicky v nejchudších krajích. Exekuční a insolvenční srážky odčerpávají finanční prostředky z nejvíce postižených regionů a tím rozdíly dále zvyšují – chudé regiony se tak stávají ještě chudší. Vyšší procento osob, které čelí exekucím, s sebou nese i intenzivnější negativní následky (vyšší nezaměstnanost, poptávku po sociálních službách a zdravotní péči, inklinaci k radikálním názorům, kriminalitu apod.).

Radnicím náleží oproti ústředním orgánům státní správy ta výhoda, že mají ke svým občanům mnohem blíže – „znají svůj terén.“ Zároveň dokážou ovlivňovat, co se ve městě/v obci děje, jaké služby jsou poskytovány, jak je využíván městský/obecní majetek a nechybí jim ani napojení na další klíčové aktéry. Co konkrétního tedy mohou pro prevenci a snížení zadluženosti svých obyvatel udělat?

Regulovat

Prostřednictvím vyhlášek regulovat podomní prodej, hazard, vylepování a prezentaci půjček nebankovních společností.

Vzdělávat

Pravidelně vzdělávat obyvatelstvo ve finanční, dluhové a právní gramotnosti, pořádat přednášky a workshopy o nástrahách (nebankovních) půjček, nekalých praktikách, informovat o možnostech oddlužení, šířit osvětu, zřídit dluhovou poradnu.

Podporovat

Podporovat provoz dluhových (občanských) poraden. Pomáhat se zastavením neoprávněně vedených exekucí nebo se zpracováním insolvenčních návrhů (tzv. osobních bankrotů). Vyhledávat dlužníky a nabízet jim pomoc.

Propojovat

Propojovat místní aktéry, zejména v rámci terénní a odborné sociální práce, SAS, OSPOD, domovy pro seniory, dětské domovy, krizová centra, školská zařízení, pracovníky obecních úřadů, městskou policii apod.

Budovat „záchranou síť

Podporovat zřizování a provoz krizových služeb – kontaktního místa krizové intervence, telefonní linky, nocleháren a azylových domů.

 

Snížení předluženosti prospěje všem

Na současné situaci tratí všichni – předlužení lidé, věřitelé, zaměstnavatelé, obce, města, stát, celá společnost. Co je tedy zapotřebí udělat? Dvě zásadní věci – snížit počet předlužených osob například prostřednictvím kvalitního bezplatného dluhového poradenství a oddlužení a pracovat na prevenci.

Co nám to přinese? Zvýšení příjmů státního rozpočtu z daní a sociálního pojištění, snížení výdajů na sociální podporu, zdravotní péči a řešení kriminality, snížení práce načerno, zvýšení produktivity práce… tedy celkově spokojenější, bohatší, bezpečnější a vyrovnanější společnost. Role radnic měst a obcí je v tomto nelehkém úkolu nenahraditelná.

 

Autoři: Šárka Ošťádalová, Radek Hábl

Zpět na přehled

Nahoru