Jak důležité je poradenství v průběhu insolvenčního řízení?

Bariérami vstupu do insolvence jsou často nízká informovanost dlužníků, strach z podmínek, nejistota z výsledku. Tyto problémy a pocity nezřídka přetrvávají i v průběhu insolvenčního řízení. Dle našeho výzkumu je poskytnutí podpory, relevantních informací a pomoci poradců důležitým aspektem ke vstupu do insolvence, úspěšného průběhu a výsledku.

V rámci projektu Skrze oddlužení společně jsme 95 vybraným klientům poskytli poradenskou pomoc. Zkoumali jsme, zda a jak významně ovlivňuje poradenství proces oddlužení – motivaci dlužníků, komunikaci s insolvenčním správcem, zlepšení finanční situace atd. Na několika příkladech reálných lidí, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, vám ukážeme, jak může dluhové poradenství pomoci.

Více informací o našem projektu Skrze oddlužení společně najdete v závěru článku.

Paní Marie – důchodkyně v insolvenci

Paní Marie prochází oddlužením. Její situace podle informací z insolvenčního rejstříku i podle vyjádření správce nevypadala příliš rizikově. Přesto se dostala do poradenství, protože pobírá starobní důchod, který jí nestačí na minimální splátku. K tomu má darovací smlouvu od svého syna na 200 Kč měsíčně. Je jisté, že 30 % svého dluhu nesplatí. Pozitivní je, že Marie s insolvenčním správcem komunikuje, což u předlužených lidí nebývá pravidlem.

Poradkyně zjistila finanční problémy

Na základě telefonického oslovení poradkyně zjistila, že paní Marie žije se svým přítelem v nájemním bytě. Nervózně jí sdělila, že příliš nerozumí tomu, jak insolvenční řízení probíhá.

Během osobní schůzky vyplynulo, že je klientka dlouhodobě ve velmi špatné finanční situaci. Již před vstupem do oddlužení jí důchod nestačil na hrazení nákladů na bydlení a základních životních potřeb. Paní Marie nevěděla o možnosti, že by si mohla požádat např. o příspěvek na bydlení, její situace se zhoršovala a nedostatek finančních prostředků na život byl jednou z hlavních příčin jejího předlužení. Po srážkách z důchodu v rámci oddlužení se její situace ještě zhoršila, nezbývá jí dost peněz ani na zaplacení nájmu. Přítel paní Marie je invalidní v prvním stupni, pobírá příspěvek na péči. Marie správce neinformovala o své špatné finanční situaci, měla pocit, že by tím jen ohrozila schválení oddlužení.

Již nyní dluží za nájem, evidentně nebude schopna, pokud se situace nezmění, oddlužení úspěšně dokončit. Marie si to uvědomuje, hledá si brigádu, aby si navýšila příjem. Péče o nemocného přítele i její špatný zdravotní stav ji ale v hledání přivýdělku značně omezuje. 

Návrh řešení situace

Poradkyně s paní Marií podrobně prošla její příjmy a výdaje. Vzhledem k tomu, že ve výdajích žádné možnosti snížení nejsou, je nutné navýšit příjmy. Hledání práce v tuto chvíli není reálné, vzhledem ke zdravotnímu stavu Marie i jejího přítele.

Díky poradkyni má Marie vyšší šanci na úspěšný konec

Marie s podporou poradkyně podala žádost příspěvek na bydlení, návrh na přezkoumání zdravotního stavu jejího přítele a možné navýšení příspěvku na péči.

Paní Marie si nikdy o dávky nežádala, myslela si, že dávky jsou jen pro lidi, kteří nemají žádný příjem, nenapadlo ji, že si může požádat taky. Jít na úřad žádat o dávky se stydí, pokud s ní ale půjde poradkyně, zvládne to.

Dluhové poradenství se vyplatilo

Marii se s doprovodem poradkyně podařilo vyřídit příspěvek na bydlení, doplatila dlužný nájem a zajistila si dostatek finančních prostředků na hrazení nájmu a alespoň základní prostředky na živobytí. Situace je stále velmi náročná, možnost, že Marie oddlužení zvládne, se však významně zvýšila. Paní Marie má v poradkyni oporu, se kterou může sdílet své obavy a na kterou se může obrátit, kdykoli něčemu v průběhu oddlužení nebude rozumět. Dodává jí to víru v to, že bude schopna oddlužení zvládnout.

 

Pan David - živnostník s nepravidelnými příjmy

Pan David pracuje na stavbě v Německu a je živnostník. Jeho práce je nepravidelná a záleží na zakázkách. Je v insolvenci a pro podporu v poradenství jsme ho vybrali na základě údajů z insolvenčního rejstříku (živnostník s nepravidelnými příjmy) i na základě doporučení insolvenčního správce. Podle jeho slov dlužník špatně spolupracuje, často se mu nedá dovolat a nebyl schopen dodat požadované doklady o výdajích. Zálohová splátka do oddlužení vypočítaná pouze z příjmů byla proto velmi vysoká.

První kontakt s poradkyní

I pro poradkyni bylo celkem obtížné se s klientem telefonicky spojit, teprve po čtrnácti dnech se podařil první telefonický kontakt. Z rozhovoru vyplynulo, že klient si vůbec neuvědomuje, že nesplnil nějaké požadavky správce, a netuší, kolik by měl hradit jako zálohovou splátku. Na stavbě si měsíčně vydělá okolo 50 tisíc, náklady na dopravu i ubytování v Německu jsou celkem vysoké, ale nenapadlo ho je dokládat. Několikrát během hovoru opakoval, že on daní paušálem a nemá povinnost výdaje dokládat. Poradkyně panu Davidovi vysvětlila, v čem spočívá riziko, když výdaje nedodá a informovala ho o částce, kterou mu správce vyměřil.

Klient reagoval velmi emotivně a prohlásil, že v tom případě v oddlužení končí, protože by neměl na zaplacení nájmu a cest do práce.

Společně došli k řešení

Poradkyně s klientem probrala celou situaci a společně došli k tomu, že v oddlužení se dá neúspěšně skončit vždy a že by byla škoda se o něj nepokusit.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce již poslal zprávu na soud, bylo nutné doklady o výdajích spojených s podnikáním dodat přímo na soud i s vysvětlením, proč tyto doklady nedodal klient dříve. Pan David za pomoci poradkyně požádal soud o opravu zálohové splátky, vysvětlil svůj omyl a dodal vše potřebné.

Soud, po vyžádání doplňující informace rozhodl, že zálohová platba do oddlužení bude poloviční, než původní a oddlužení panu Davidovi schválil.

Tím práce poradkyně nekončí

Spolupráce s klientem nekončí schválením oddlužení. Pan David nemá důvěru ve svého správce a ten naopak nevěří dlužníkovi. Poradkyně bude dále pracovat na tom, aby se jejich komunikace zlepšila a aby obě strany pochopily, jak k celé situaci došlo. S klientem bude muset pracovat na systému dokládání výdajů a pravidelném informování správce i na dodržování dalších povinností v oddlužení.

 

Manželé Ivana a Robert - špatné zdraví a milionové dluhy

Manželé Ivana a Robert prochází procesem oddlužením, jejich zadlužení je velmi vysoké (více než 30 milionů) a hrozí, že oddlužení nedokončí. Předpokládáme, že splatí méně než 1 % svých dluhů a insolvenční správce upozornil na velmi náročnou komunikaci s dlužníky. Příliš nespolupracují, Ivana se správcem mluví nepřátelsky, často zdůrazňuje, že za své dluhy nemůže a že s jejich výší nesouhlasí. Paní Ivana je invalidní důchodkyně ve druhém stupni invalidity bez nároku na výplatu invalidního důchodu a její manžel je starobní důchodce, který si přivydělává na dohodu o provedení práce.

Setkání poradkyně s manželi

Při prvním telefonickém kontaktu se paní Ivana vyjádřila v tom smyslu, že sice neví, jak by jí poradkyně mohla pomoci, se schůzkou však souhlasila. Dopředu upozorňovala, že bude popírat téměř všechny pohledávky, věřitelé jsou podle ní zloději a připočítali si k původním dluhům nesmyslně vysoké úroky. Insolvenčního správce vnímá jako zástupce věřitelů a nemá k němu důvěru. 

V úvodu osobní schůzky paní Ivana oznámila poradkyni, že v oddlužení budou muset skončit, přišlo jim totiž zvýšení nájmu a nebudou schopni splácet v oddlužení a zároveň si udržet bydlení. Byla velmi rozčilená a z celé situace bezradná.

Poradkyně se doptávala na podrobnosti, paní Ivana se v průběhu rozhovoru trochu uklidnila a souhlasila, že předtím, než se rozhodne oddlužení ukončit, pokusí se s poradkyní najít ještě jiné možné řešení.

Nájemné: ke zvýšení došlo o více než o třetinu. Příspěvek na bydlení, který manželé pobírají, bude sice také vyšší, je tu však zpoždění o tři měsíce. 

Splátka do oddlužení: příjmy, ze kterých je možné srážet, jsou starobní důchod pana Roberta a příjem z dohody o provedení práce. Pan Robert je vážně nemocný a není jisté, jak dlouho bude moci ještě do práce chodit.

Zdravotní stav Ivany: paní Ivana má roztroušenou sklerózu, její stav se postupně zhoršuje, je špatně pohyblivá.

Dluhy: vysoké zadlužení pochází z doby před více než patnácti lety, kdy paní Ivana podnikala se svým prvním manželem. Provozovali hospodu, zpočátku se jim dařilo, udělali však několik riskantních kroků, dostali se do platební neschopnosti, kterou řešili vysokými úvěry, které nebyli schopni splácet. Bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro úvěrový podvod, manželství se rozpadlo a v podnikání zůstala paní Ivana sama. Ve chvíli, kdy u ní propukla nemoc, nemohla v práci pokračovat dál, více než rok strávila v nemocnici a zkrachovala. Paní Ivanu dluhy velmi trápí, chtěla by se jich zbavit a zároveň se bojí, že jí soud oddlužení neschválí, protože je zadlužení příliš vysoké. Také nerozumí tomu, proč dluhy tolik narostly, a má pocit, že si nárůst věřitelé vymysleli, že se ji všichni pokoušejí okrást.

Návrh řešení

Poradkyně s paní Ivanou a jejím manželem probrala nejprve jejich finanční a zdravotní situaci. Na invalidní důchod sice paní Ivana nárok nemá (jako OSVČ si neplatila nemocenské pojištění), je ale možné požádat o příspěvek na péči. Nájem by bylo možné zatím platit s pomocí dětí paní Ivany, po třech měsících by už byl z velké části hrazen z příspěvku na bydlení. Pro zajištění základních potřeb obou manželů zkusí požádat o sníženou srážku v oddlužení. Výsledek je sice nejistý vzhledem k vysokým dluhům, je ale možné žádost odůvodnit špatnou finanční i zdravotní situací manželů a výrazným zvýšením nákladů na bydlení.

Co se týče přihlášených pohledávek, poradkyně vysvětlila manželům důvod nárůstu příslušenství i náklady exekutorů a prošli si společně přihlášené pohledávky v insolvenčním rejstříku. Také si ujasnili, jak probíhá popírání pohledávek dlužníkem, a označili si pohledávky, na které paní Ivana insolvenčního správce upozorní. Poradkyně vysvětlila manželům roli insolvenčního správce popsala průběh přezkumného jednání. Paní Ivana se sice nezbavila plně svých obav, pochopila ale, že výše zadlužení není hlavní měřítko pro schválení či neschválení oddlužení. Uklidnilo ji, že i pokud by oddlužení nevyšlo, budou s poradkyní hledat další možnosti řešení jejich situace. 

Co se společně podařilo

Přezkumné jednání u insolvenčního správce proběhlo v klidu, Ivana s Robertem si nechali od správce vysvětlit důvody popření či nepopření některých pohledávek a s postojem správce souhlasili. Vysvětlili insolvenčnímu správci, proč žádají o nižší splátky v oddlužení, doložili svou žádost novou nájemní smlouvou a správce přislíbil, že snížení splátky doporučí. Ivana s Robertem začali insolvenčnímu správci více důvěřovat a lépe mu vysvětlili svou situaci. Správce také více porozuměl jejich frustraci a obavám. Jejich komunikace se výrazně zlepšila.

S pomocí poradkyně si manželé zažádali o příspěvek na péči pro paní Ivanu a domluvili se s majitelkou bytu na splacení dlužného nájmu. Ivaniny děti přislíbily pomoc s hrazením nájmu, než budou Ivana s Robertem dostávat vyšší příspěvek na bydlení.

Situace manželů není dobrá, pokud se však podaří zajistit jim prostředky na živobytí a pomoci s jejich špatnou zdravotní situací, je možné, že se nejen podaří oddlužení zdárně dokončit, ale zlepší se i jejich celková životní situace.

 

----------------------

Skrze oddlužení společně je projekt, který realizuje Rubikon Centrum, z. ú., Institut prevence a řešení předlužení, z. ú. a PAQ Research. Hlavním cílem projektu je zvýšit podíl úspěšně dokončených oddlužení s bezproblémovým průběhem. Projekt má několik oblastí, hlavní z nich je výzkum, který zkoumal vliv poradenství na průběh insolvenčního řízení. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost díky Oddělení sociálních inovací MPSV ČR.

Zpět na přehled

Nahoru