Paní Vlasta už nevěřila v pomoc a neviděla východisko - pomohly až dary ze sbírky Pro energie bez exekucí

První dary ze sbírky Pro energie bez exekucí na Doniu našly svoji majitelku. Paní Vlastě, která se měsíce potýkala s finančními problémy kvůli rostoucím nákladům na energie, pomohly z bezvýchodné situace. Dostali jsme od ní dopis plný díků a vděčnosti, který bychom vám rádi předali.

Zde je její příběh: Paní Vlasta (83 let) žije sama a doposud s pokrytím výdajů a penězi vycházela. Pak ale přišel velký nedoplatek a nové navýšení záloh vyšší skoro o 6 tisíc Kč.  Po jejich zaplacení jí zůstávalo na jídlo, léky a živobytí  méně než 3 tisíce Kč. Právě například léky, které vzhledem ke svému věku potřebuje, si přestala kupovat. Paní Vlasta si zažádala o příspěvek na bydlení, musela ale čekat 3 měsíce. Díky daru od dárců z Donia se nedostala do prodlení a zadlužení a situaci zvládla. 

Jak v dopise uvádí, nikdy by ji nenapadlo, že se ocitne ve stavu, se kterým se nebude moci vypořádat. Už nevěřila v pomoc a neviděla východisko. Díky vaší pomoci nyní ale může normálně žít a nebát se postihů, které s nesplacením účtů souvisí.

„… Zprvu jsem se domnívala, že není pro mne východisko, protože se těžko najde někdo tak dobrotivý, který by, ač mně nezná, chtěl pomoci.

A pak před pár dny přišla pro mě šťastná zpráva, že jste mně vy, „neznámý dárci” , poskytli finanční dar, díky kterému došlo k zásadnímu zvratu v celé situaci a já se dokázala zbavit obávaného strachu před případným postihem.

Vážení dárci, chci vám za vaši pomoc vyjádřit velký dík, ale je mi líto, že tak činím jen tímto dopisem, kterým nelze zcela sdělit můj vděk. Proto vám chci říci, že váš skutek zůstává uložen v mojí paměti jako ten nejhezčí vánoční dárek.“

Sbírka Pro energie bez exekucí vznikla na pomoc lidem, které rostoucí ceny energií a ostatních nákladů dostaly do bezvýchodné finanční situace. Často jim stačí malá pomoc, aby překlenuli kritické dva tři měsíce a nespadli do zadlužení a exekucí. A právě na překlenutí těchto několika měsíců putuje většina peněz z naší sbírky. Další část, 30 %, jde na osvětu a prevenci v rámci řešení a zmírnění dopadů krize. K dnešnímu dni (1. 12. 2022) poslalo do naší sbírky 56 dárců celkem 45 499 Kč a vznikla 1 dobrovýzva.

Sbírka pokračuje v pomoci těm, kteří to potřebují. I my se proto přidáváme k poděkování a věříme, že společně dokážeme pomoci ještě mnoha lidem.

Dopis od paní Vlasty

Dopis od paní Vlasty - Donio

Dopis od paní Vlasty - Donio 2

Zpět na přehled

Nahoru